Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 11. septembra 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Diskusia s gréckym premiérom Alexisom Tsiprasom o budúcnosti Európy (rozprava)
 3.Slávnostná časť schôdze - Libanon
 4.Pokračovanie prerušeného rokovania
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 6.Hlasovanie
  6.1.Rovnocennosť inšpekcií v teréne (A8-0253/2018 - Czesław Adam Siekierski) (hlasovanie)
  6.2.Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere) (hlasovanie)
  6.3.Vykonávacie rozhodnutie o vystavení nových psychoaktívnych látok cyklopropylfentanyl a metoxyacetylfentanyl kontrolným opatreniam (A8-0271/2018 - Branislav Škripek) (hlasovanie)
  6.4.Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski) (hlasovanie)
  6.5.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2018: mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan) (hlasovanie)
  6.6.Dosah politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko (A8-0240/2018 - Derek Vaughan) (hlasovanie)
  6.7.Osobitné opatrenia pre Grécko (A8-0244/2018 - Pascal Arimont) (hlasovanie)
  6.8.Spôsoby znovuzačlenenia pracovníkov zotavujúcich sa po zranení a chorobe do kvalitného zamestnania (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská) (hlasovanie)
  6.9.Vzťahy medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti regulácie finančných služieb a dohľadu nad nimi (A8-0263/2018 - Brian Hayes) (hlasovanie)
  6.10.Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman) (hlasovanie)
  6.11.Európsky zbor solidarity (A8-0060/2018 - Helga Trüpel) (hlasovanie)
  6.12.Program na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (hlasovanie)
  6.13.Program Euratomu, ktorý dopĺňa rámcový program Horizont 2020 (A8-0258/2018 - Rebecca Harms) (hlasovanie)
  6.14.Opatrenia na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, vo verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boj proti týmto javom (A8-0265/2018 - Pina Picierno) (hlasovanie)
  6.15.Rovnosť jazykov v digitálnom veku (A8-0228/2018 - Jill Evans) (hlasovanie)
  6.16.Transparentné a zodpovedné hospodárenie s prírodnými zdrojmi v rozvojových krajinách: prípad lesov (A8-0249/2018 - Heidi Hautala) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
  7.1.Dosah politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)
  7.2.Osobitné opatrenia pre Grécko (A8-0244/2018 - Pascal Arimont)
  7.3.Spôsoby znovuzačlenenia pracovníkov zotavujúcich sa po zranení a chorobe do kvalitného zamestnania (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská)
  7.4.Vzťahy medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti regulácie finančných služieb a dohľadu nad nimi (A8-0263/2018 - Brian Hayes)
  7.5.Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)
  7.6.Európsky zbor solidarity (A8-0060/2018 - Helga Trüpel)
  7.7.Program na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić)
  7.8.Opatrenia na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, vo verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boj proti týmto javom (A8-0265/2018 - Pina Picierno)
  7.9.Rovnosť jazykov v digitálnom veku (A8-0228/2018 - Jill Evans)
  7.10.Transparentné a zodpovedné hospodárenie s prírodnými zdrojmi v rozvojových krajinách: prípad lesov (A8-0249/2018 - Heidi Hautala)
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Pokračovanie prerušeného rokovania
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Situácia v Maďarsku (rozprava)
 12.Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu (rozprava)
 13.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 14.Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku) (schválenie): pozri zápisnicu
 15.Autonómne zbraňové systémy (rozprava)
 16.Stav vzťahov medzi EÚ a USA (rozprava)
 17.Oznámenie predsedníctva: pozri zápisnicu
 18.Núdzová situácia v Líbyi a Stredozemí (rozprava)
 19.Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (rozprava) (rozprava)
 20.Stav vzťahov medzi EÚ a Čínou (rozprava)
 21.Kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu (rozprava)
 22.Boj proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva (rozprava)
 23.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 24.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 25.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1150 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (5246 kb)
Posledná úprava: 6. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia