Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 11 september 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Diskussion med Greklands premiärminister Alexis Tsipras om EU:s framtid (debatt)
 3.Högtidligt möte - Libanon
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Valprövning
 6.Omröstning
  6.1.Likvärdighet av fältbesiktningar (A8-0253/2018 - Czesław Adam Siekierski) (omröstning)
  6.2.Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere) (omröstning)
  6.3.Genomförandebeslut om att underställa de nya psykoaktiva ämnena cyklopropylfentanyl och metoxiacetylfentanyl kontrollåtgärder (A8-0271/2018 - Branislav Škripek) (omröstning)
  6.4.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski) (omröstning)
  6.5.Förslag till ändringsbudget nr 4/2018: utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan) (omröstning)
  6.6.Effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland (A8-0240/2018 - Derek Vaughan) (omröstning)
  6.7.Särskilda åtgärder till förmån för Grekland (A8-0244/2018 - Pascal Arimont) (omröstning)
  6.8.Olika sätt att återintegrera arbetstagare efter skada eller sjukdom i sysselsättning av hög kvalitet (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská) (omröstning)
  6.9.Förbindelserna mellan EU och tredjeländer på området för reglering och tillsyn av finansiella tjänster (A8-0263/2018 - Brian Hayes) (omröstning)
  6.10.Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman) (omröstning)
  6.11.Den europeiska solidaritetskåren (A8-0060/2018 - Helga Trüpel) (omröstning)
  6.12.Stödprogrammet för strukturreformer: finansieringsram och allmänt mål (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (omröstning)
  6.13.Euratomprogrammet som kompletterar ramprogrammet Horisont 2020 (A8-0258/2018 - Rebecca Harms) (omröstning)
  6.14.Åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatser, i det offentliga rummet och i politiken i EU (A8-0265/2018 - Pina Picierno) (omröstning)
  6.15.Likabehandling av språk i den digitala tidsåldern (A8-0228/2018 - Jill Evans) (omröstning)
  6.16.Transparent och ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar i utvecklingsländerna: skogarna (A8-0249/2018 - Heidi Hautala) (omröstning)
 7.Röstförklaringar
  7.1.Effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)
  7.2.Särskilda åtgärder till förmån för Grekland (A8-0244/2018 - Pascal Arimont)
  7.3.Olika sätt att återintegrera arbetstagare efter skada eller sjukdom i sysselsättning av hög kvalitet (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská)
  7.4.Förbindelserna mellan EU och tredjeländer på området för reglering och tillsyn av finansiella tjänster (A8-0263/2018 - Brian Hayes)
  7.5.Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)
  7.6.Den europeiska solidaritetskåren (A8-0060/2018 - Helga Trüpel)
  7.7.Stödprogrammet för strukturreformer: finansieringsram och allmänt mål (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić)
  7.8.Åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatser, i det offentliga rummet och i politiken i EU (A8-0265/2018 - Pina Picierno)
  7.9.Likabehandling av språk i den digitala tidsåldern (A8-0228/2018 - Jill Evans)
  7.10.Transparent och ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar i utvecklingsländerna: skogarna (A8-0249/2018 - Heidi Hautala)
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Situationen i Ungern (debatt)
 12.Upphovsrätt på den digitala inre marknaden (debatt)
 13.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 14.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen) (godkännande): se protokollet
 15.Autonoma vapensystem (debatt)
 16.Läget i förbindelserna mellan EU och USA (debatt)
 17.Meddelande från talmannen: se protokollet
 18.Nödsituationen i Libyen och Medelhavsområdet (debatt)
 19.Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (debatt) (debatt)
 20.Läget i förbindelserna mellan EU och Kina (debatt)
 21.Kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen (debatt)
 22.Bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser (debatt)
 23.Inkomna dokument: se protokollet
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 25.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1150 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (5246 kb)
Senaste uppdatering: 6 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy