Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 12. september 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Unionens tilstand (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (forretningsordenens artikel 69c)
 6.Afstemningstid
  6.1.Nominelle mængder til markedsføring i Unionen af destilleret shochu (A8-0255/2018 - Adina-Ioana Vălean) (afstemning)
  6.2.Ændring nr. 1 til samarbejdsmemorandum mellem EU og USA (anvendelse af lufttrafikstyringssystemer) (A8-0214/2018 - Rolandas Paksas) (afstemning)
  6.3.Aftale om lufttransport mellem Canada og EU (Kroatiens tiltrædelse af EU) (A8-0256/2018 - Francisco Assis) (afstemning)
  6.4.Ophavsret på det digitale indre marked (A8-0245/2018 - Axel Voss) (afstemning)
  6.5.Kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen (A8-0394/2017 - Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar) (afstemning)
  6.6.Strafferetlig forfølgelse af hvidvask af penge (A8-0405/2017 - Ignazio Corrao) (afstemning)
  6.7.Situationen i Ungarn (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) (afstemning)
  6.8.Automatvåbensystemer (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018) (afstemning)
  6.9.Status for forbindelserne mellem EU og USA (A8-0251/2018 - Elmar Brok) (afstemning)
  6.10.Status for forbindelserne mellem EU og Kina (A8-0252/2018 - Bas Belder) (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
  7.1.Ophavsret på det digitale indre marked (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  7.2.Kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen (A8-0394/2017 - Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar)
  7.3.Strafferetlig forfølgelse af hvidvask af penge (A8-0405/2017 - Ignazio Corrao)
  7.4.Situationen i Ungarn (A8-0250/2018 - Judith Sargentini)
  7.5.Automatvåbensystemer (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018)
  7.6.Status for forbindelserne mellem EU og USA (A8-0251/2018 - Elmar Brok)
  7.7.Status for forbindelserne mellem EU og Kina (A8-0252/2018 - Bas Belder)
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 11.Fremtiden for pensioner: bekæmpelse af privatisering og styrkelse af offentlige sociale sikringssystemer for alle (debat om et aktuelt spørgsmål)
 12.Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget for finansåret 2019 (forhandling)
 13.Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer og fri udveksling af sådanne oplysninger (forhandling)
 14.En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi - Løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen (forhandling)
 15.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 16.En europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens (forhandling)
 17.En fælles digital portal (forhandling)
 18.Et mobilt Europa: en dagsorden for fremtidens mobilitet i EU (forhandling)
 19.Modtagne dokumenter: se protokollen
 20.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser: se protokollen
 21.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 22.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1094 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (4944 kb)
Seneste opdatering: 13. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik