Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 12. september 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Euroopa Liidu olukord (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (kodukorra artikkel 69c)
 6.Hääletused
  6.1.Liidu turule lastava ühekordselt destilleeritud shochu nimikogused (A8-0255/2018 - Adina-Ioana Vălean) (hääletus)
  6.2.USA ja ELi vahelise koostöömemorandumi muudatus (lennuliikluse korraldamise süsteemi kasutuselevõtmine) (A8-0214/2018 - Rolandas Paksas) (hääletus)
  6.3.Lennutranspordileping Kanada ja ELi vahel (Horvaatia ühinemine) (A8-0256/2018 - Francisco Assis) (hääletus)
  6.4.Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul (A8-0245/2018 - Axel Voss) (hääletus)
  6.5.Liitu siseneva või liidust väljuva sularaha kontroll (A8-0394/2017 - Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar) (hääletus)
  6.6.Rahapesu vastu võitlemine kriminaalõiguse abil (A8-0405/2017 - Ignazio Corrao) (hääletus)
  6.7.Olukord Ungaris (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) (hääletus)
  6.8.Autonoomsed relvasüsteemid (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018) (hääletus)
  6.9.ELi ja USA suhete seis (A8-0251/2018 - Elmar Brok) (hääletus)
  6.10.ELi ja Hiina suhete seis (A8-0252/2018 - Bas Belder) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
  7.1.Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  7.2.Liitu siseneva või liidust väljuva sularaha kontroll (A8-0394/2017 - Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar)
  7.3.Rahapesu vastu võitlemine kriminaalõiguse abil (A8-0405/2017 - Ignazio Corrao)
  7.4.Olukord Ungaris (A8-0250/2018 - Judith Sargentini)
  7.5.Autonoomsed relvasüsteemid (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018)
  7.6.ELi ja USA suhete seis (A8-0251/2018 - Elmar Brok)
  7.7.ELi ja Hiina suhete seis (A8-0252/2018 - Bas Belder)
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9.Istungi jätkamine
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Pensionide tulevik ning võitlus erastamise vastu ja avalike üldiste sotsiaalkindlustussüsteemide tugevdamine (temaatiline arutelu)
 12.Nõukogu seisukoha tutvustamine üldeelarve projekti kohta – eelarveaasta 2019 (arutelu)
 13.Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumine (arutelu)
 14.Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses - Võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks (arutelu)
 15.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 16.Antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks ette nähtud Euroopa terviseühtsuse tegevuskava (arutelu)
 17.Ühtne digivärav (arutelu)
 18.Liikuv Euroopa ja ELi liikuvuse tuleviku tegevuskava (arutelu)
 19.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 20.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused (vt protokoll)
 21.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 22.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1094 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4944 kb)
Viimane päevakajastamine: 13. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika