Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 12. syyskuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Unionin tila (keskustelu)
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)
 6.Äänestykset
  6.1.Kertatislatun shochun nimellismäärät unionin markkinoille saattamista varten (A8-0255/2018 - Adina-Ioana Vălean) (äänestys)
  6.2.Yhdysvaltojen ja EU:n välisen yhteistyöpöytäkirjan (ilmaliikenteen hallintajärjestelmän käyttöönotto) muutos (A8-0214/2018 - Rolandas Paksas) (äänestys)
  6.3.Kanadan ja EU:n välinen lentoliikennesopimus (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) (A8-0256/2018 - Francisco Assis) (äänestys)
  6.4.Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla (A8-0245/2018 - Axel Voss) (äänestys)
  6.5.Unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonta (A8-0394/2017 - Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar) (äänestys)
  6.6.Rahanpesun torjuminen rikosoikeudellisin keinoin (A8-0405/2017 - Ignazio Corrao) (äänestys)
  6.7.Unkarin tilanne (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) (äänestys)
  6.8.Autonomiset asejärjestelmät (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018) (äänestys)
  6.9.EU:n ja Yhdysvaltain välisten suhteiden tilanne (A8-0251/2018 - Elmar Brok) (äänestys)
  6.10.EU:n ja Kiinan suhteiden tila (A8-0252/2018 - Bas Belder) (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
  7.1.Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  7.2.Unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonta (A8-0394/2017 - Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar)
  7.3.Rahanpesun torjuminen rikosoikeudellisin keinoin (A8-0405/2017 - Ignazio Corrao)
  7.4.Unkarin tilanne (A8-0250/2018 - Judith Sargentini)
  7.5.Autonomiset asejärjestelmät (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018)
  7.6.EU:n ja Yhdysvaltain välisten suhteiden tilanne (A8-0251/2018 - Elmar Brok)
  7.7.EU:n ja Kiinan suhteiden tila (A8-0252/2018 - Bas Belder)
 8.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 11.Eläkkeiden tulevaisuus: yksityistämisen vastustaminen ja julkisten yleisten sosiaaliturvajärjestelmien vahvistaminen (ajankohtainen keskustelu)
 12.Neuvoston kanta esitykseen yleiseksi talousarvioksi – varainhoitovuosi 2019 (keskustelu)
 13.Yksilöiden suojelu unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus (keskustelu)
 14.Euroopan unionin strategia muoveista kiertotaloudessa - Vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi (keskustelu)
 15.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 16.Eurooppalainen yhteinen terveys -toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi (keskustelu)
 17.Yhteinen digitaalinen palveluväylä (keskustelu)
 18.Eurooppa liikkeellä: tulevaisuuden liikkuvuutta EU:ssa koskeva ohjelma (keskustelu)
 19.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 20.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset: ks. pöytäkirja
 21.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 22.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1094 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (4944 kb)
Päivitetty viimeksi: 13. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö