Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2018. gada 12. septembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana) (sk. protokolu)
 3.Stāvoklis Savienībā (debates)
 4.Sēdes atsākšana
 5.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Nominālie daudzumi, lai Savienības tirgū laistu vienreizējas destilācijas ceļā ražotu šoču (A8-0255/2018 - Adina-Ioana Vălean) (balsošana)
  6.2.ASV un ES Sadarbības memoranda NAT-I-9406 1. grozījuma noslēgšana (gaisa satiksmes vadības sistēmu ieviešana) (A8-0214/2018 - Rolandas Paksas) (balsošana)
  6.3.Gaisa transporta nolīgums starp Kanādu un ES (Horvātijas pievienošanās) (A8-0256/2018 - Francisco Assis) (balsošana)
  6.4.Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū (A8-0245/2018 - Axel Voss) (balsošana)
  6.5.Savienības teritorijā ievestās vai no tās izvestās naudas kontrole (A8-0394/2017 - Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar) (balsošana)
  6.6.Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana krimināltiesībās (A8-0405/2017 - Ignazio Corrao) (balsošana)
  6.7.Stāvoklis Ungārijā (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) (balsošana)
  6.8.Autonomu ieroču sistēmas (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018) (balsošana)
  6.9.ES un ASV attiecību stāvoklis (A8-0251/2018 - Elmar Brok) (balsošana)
  6.10.ES un Ķīnas attiecību stāvoklis (A8-0252/2018 - Bas Belder) (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
  7.1.Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  7.2.Savienības teritorijā ievestās vai no tās izvestās naudas kontrole (A8-0394/2017 - Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar)
  7.3.Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana krimināltiesībās (A8-0405/2017 - Ignazio Corrao)
  7.4.Stāvoklis Ungārijā (A8-0250/2018 - Judith Sargentini)
  7.5.Autonomu ieroču sistēmas (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018)
  7.6.ES un ASV attiecību stāvoklis (A8-0251/2018 - Elmar Brok)
  7.7.ES un Ķīnas attiecību stāvoklis (A8-0252/2018 - Bas Belder)
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 9.Sēdes atsākšana
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 11.Turpmākā situācija pensiju jomā: cīņa pret privatizāciju un publiskas, universālas sociālās drošības sistēmas stiprināšana (debates par aktuāliem jautājumiem)
 12.Padomes izklāsts par tās nostāju attiecībā uz 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (debates)
 13.Personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīva aprite (debates)
 14.Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā - Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas (debates)
 15.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 16.Eiropas "Viena veselība" rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai (debates)
 17.Vienota digitālā vārteja (debates)
 18.Eiropa kustībā: ES nākotnes mobilitātes programma (debates)
 19.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 20.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu (sk. protokolu)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 22.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1094 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (4944 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 13. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika