Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 12 września 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Orędzie o stanie Unii (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)
 6.Głosowanie
  6.1.Ilości nominalne na potrzeby wprowadzenia do obrotu w Unii poddanego pojedynczej destylacji shochu (A8-0255/2018 - Adina-Ioana Vălean) (głosowanie)
  6.2.Zmiana dotycząca Porozumienia o współpracy NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską (A8-0214/2018 - Rolandas Paksas) (głosowanie)
  6.3.Umowa o transporcie lotniczym pomiędzy Kanadą a UE (przystąpienie Republiki Chorwacji do UE) (A8-0256/2018 - Francisco Assis) (głosowanie)
  6.4.Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym (A8-0245/2018 - Axel Voss) (głosowanie)
  6.5.Kontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii (A8-0394/2017 - Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar) (głosowanie)
  6.6.Przeciwdziałanie praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych (A8-0405/2017 - Ignazio Corrao) (głosowanie)
  6.7.Sytuacja na Węgrzech (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) (głosowanie)
  6.8.Systemy broni autonomicznej (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018) (głosowanie)
  6.9.Stan stosunków UE-USA (A8-0251/2018 - Elmar Brok) (głosowanie)
  6.10.Stan stosunków UE-Chiny (A8-0252/2018 - Bas Belder) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  7.1.Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  7.2.Kontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii (A8-0394/2017 - Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar)
  7.3.Przeciwdziałanie praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych (A8-0405/2017 - Ignazio Corrao)
  7.4.Sytuacja na Węgrzech (A8-0250/2018 - Judith Sargentini)
  7.5.Systemy broni autonomicznej (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018)
  7.6.Stan stosunków UE-USA (A8-0251/2018 - Elmar Brok)
  7.7.Stan stosunków UE-Chiny (A8-0252/2018 - Bas Belder)
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 11.Przyszłość emerytur: przeciwdziałanie prywatyzacji i umacnianie powszechnych publicznych systemów zabezpieczenia społecznego (debata na aktualny temat)
 12.Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2019 (debata)
 13.Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodny przepływ takich danych (debata)
 14.Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym - Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów (debata)
 15.Skład grup politycznych: patrz protokół
 16.Europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (debata)
 17.Jednolity portal cyfrowy (debata)
 18.Europa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE (debata)
 19.Składanie dokumentów: patrz protokół
 20.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe: Patrz protokól
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 22.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1094 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4944 kb)
Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności