Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 12. septembra 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Stav Únie (rozprava)
 4.Pokračovanie prerušeného rokovania
 5.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 6.Hlasovanie
  6.1.Menovité množstvá na účel uvádzania jedenkrát destilovaného šóčú na trh Únie (A8-0255/2018 - Adina-Ioana Vălean) (hlasovanie)
  6.2.Zmena č. 1 memoranda o spolupráci medzi USA a EÚ (zavádzanie systémov riadenia letovej prevádzky) (A8-0214/2018 - Rolandas Paksas) (hlasovanie)
  6.3.Dohoda o leteckej doprave medzi Kanadou a EÚ (pristúpenie Chorvátska) (A8-0256/2018 - Francisco Assis) (hlasovanie)
  6.4.Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss) (hlasovanie)
  6.5.Kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu (A8-0394/2017 - Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar) (hlasovanie)
  6.6.Boj proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva (A8-0405/2017 - Ignazio Corrao) (hlasovanie)
  6.7.Situácia v Maďarsku (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) (hlasovanie)
  6.8.Autonómne zbraňové systémy (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018) (hlasovanie)
  6.9.Stav vzťahov medzi EÚ a USA (A8-0251/2018 - Elmar Brok) (hlasovanie)
  6.10.Stav vzťahov medzi EÚ a Čínou (A8-0252/2018 - Bas Belder) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
  7.1.Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  7.2.Kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu (A8-0394/2017 - Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar)
  7.3.Boj proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva (A8-0405/2017 - Ignazio Corrao)
  7.4.Situácia v Maďarsku (A8-0250/2018 - Judith Sargentini)
  7.5.Autonómne zbraňové systémy (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018)
  7.6.Stav vzťahov medzi EÚ a USA (A8-0251/2018 - Elmar Brok)
  7.7.Stav vzťahov medzi EÚ a Čínou (A8-0252/2018 - Bas Belder)
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Pokračovanie prerušeného rokovania
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Budúcnosť dôchodkov: boj proti privatizácii a posilnenie verejných univerzálnych systémov sociálneho zabezpečenia (tematická rozprava)
 12.Prezentácia Rady týkajúca sa jej pozície k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2019 (rozprava)
 13.Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a voľný pohyb takýchto údajov (rozprava)
 14.Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve - Možnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa chemických látok, výrobkov a odpadu (rozprava)
 15.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 16.Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (rozprava)
 17.Jednotná digitálna brána (rozprava)
 18.Európa v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ (rozprava)
 19.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 20.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia: pozri zápisnicu
 21.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 22.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1094 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (4944 kb)
Posledná úprava: 13. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia