Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 12. september 2018 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Stanje v Uniji (razprava)
 4.Nadaljevanje seje
 5.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69(c) Poslovnika)
 6.Čas glasovanja
  6.1.Nazivne količine za dajanje enojno destiliranega žganja šoču na trg Unije (A8-0255/2018 - Adina-Ioana Vălean) (glasovanje)
  6.2.Sprememba Memoranduma o sodelovanju med ZDA in EU (uvedba sistemov upravljanja zračnega prometa) (A8-0214/2018 - Rolandas Paksas) (glasovanje)
  6.3.Sporazum o zračnem prevozu med Kanado in EU (pristop Hrvaške) (A8-0256/2018 - Francisco Assis) (glasovanje)
  6.4.Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu (A8-0245/2018 - Axel Voss) (glasovanje)
  6.5.Kontrola gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje (A8-0394/2017 - Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar) (glasovanje)
  6.6.Boj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi (A8-0405/2017 - Ignazio Corrao) (glasovanje)
  6.7.Razmere na Madžarskem (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) (glasovanje)
  6.8.Avtonomni orožni sistemi (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018) (glasovanje)
  6.9.Stanje odnosov med EU in ZDA (A8-0251/2018 - Elmar Brok) (glasovanje)
  6.10.Stanje odnosov med EU in Kitajsko (A8-0252/2018 - Bas Belder) (glasovanje)
 7.Obrazložitev glasovanja
  7.1.Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  7.2.Kontrola gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje (A8-0394/2017 - Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar)
  7.3.Boj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi (A8-0405/2017 - Ignazio Corrao)
  7.4.Razmere na Madžarskem (A8-0250/2018 - Judith Sargentini)
  7.5.Avtonomni orožni sistemi (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018)
  7.6.Stanje odnosov med EU in ZDA (A8-0251/2018 - Elmar Brok)
  7.7.Stanje odnosov med EU in Kitajsko (A8-0252/2018 - Bas Belder)
 8.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 9.Nadaljevanje seje
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 11.Prihodnost pokojnin: boj proti privatizaciji in krepitev javnih in splošnih sistemov socialne varnosti (tematska razprava)
 12.Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna - proračunsko leto 2019 (razprava)
 13.Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in prosti pretok takih podatkov (razprava)
 14.Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu - Možnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o kemikalijah, proizvodih in odpadkih (razprava)
 15.Članstvo v političnih skupinah: glej zapisnik
 16.Evropski akcijski načrt „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom (razprava)
 17.Enotni digitalni portal (razprava)
 18.Evropa v gibanju: agenda za prihodnost mobilnosti v EU (razprava)
 19.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 20.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve: gl. zapisnik
 21.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 22.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1094 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (4944 kb)
Zadnja posodobitev: 13. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov