Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 12 september 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Tillståndet i unionen (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)
 6.Omröstning
  6.1.Nominella mängder för utsläppande på unionsmarknaden av enkeldestillerad shochu (A8-0255/2018 - Adina-Ioana Vălean) (omröstning)
  6.2.Ändring av samarbetsmemorandum mellan Förenta staterna och EU (införande av system för flygledningstjänst) (A8-0214/2018 - Rolandas Paksas) (omröstning)
  6.3.Luftfartsavtal mellan Kanada och EU (Kroatiens anslutning) (A8-0256/2018 - Francisco Assis) (omröstning)
  6.4.Upphovsrätt på den digitala inre marknaden (A8-0245/2018 - Axel Voss) (omröstning)
  6.5.Kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen (A8-0394/2017 - Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar) (omröstning)
  6.6.Bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser (A8-0405/2017 - Ignazio Corrao) (omröstning)
  6.7.Situationen i Ungern (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) (omröstning)
  6.8.Autonoma vapensystem (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018) (omröstning)
  6.9.Läget i förbindelserna mellan EU och USA (A8-0251/2018 - Elmar Brok) (omröstning)
  6.10.Läget i förbindelserna mellan EU och Kina (A8-0252/2018 - Bas Belder) (omröstning)
 7.Röstförklaringar
  7.1.Upphovsrätt på den digitala inre marknaden (A8-0245/2018 - Axel Voss)
  7.2.Kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen (A8-0394/2017 - Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar)
  7.3.Bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser (A8-0405/2017 - Ignazio Corrao)
  7.4.Situationen i Ungern (A8-0250/2018 - Judith Sargentini)
  7.5.Autonoma vapensystem (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018)
  7.6.Läget i förbindelserna mellan EU och USA (A8-0251/2018 - Elmar Brok)
  7.7.Läget i förbindelserna mellan EU och Kina (A8-0252/2018 - Bas Belder)
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Framtidens pensioner: bekämpa privatisering och stärka offentliga och allmänna system för social trygghet (debatt om en aktuell fråga)
 12.Rådets presentation av sin ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2019 (debatt)
 13.Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och det fria flödet av sådana uppgifter (debatt)
 14.En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi - Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall (debatt)
 15.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 16.En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens (debatt)
 17.Gemensam digital ingång (debatt)
 18.Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU (debatt)
 19.Inkomna dokument: se protokollet
 20.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1094 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4944 kb)
Senaste uppdatering: 13 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy