Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2128(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0268/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0268/2018

Keskustelut :

PV 13/09/2018 - 4
CRE 13/09/2018 - 4

Äänestykset :

PV 13/09/2018 - 10.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0356

Puheenvuorot
Torstai 13. syyskuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen versio

4. Kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen täytäntöönpano (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  El presidente. – El primer punto del orden del día es el debate sobre el informe de Pavel Poc, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 relativo a los productos fitosanitarios (2017/2128(INI)) (A8-0268/2018).

 
  
MPphoto
 

  Pavel Poc, zpravodaj. – Pane předsedající, máme na stole zprávu o implementaci nařízení o přípravcích na ochranu rostlin. Já bych rád poděkoval všem stínovým zpravodajům, Evropské komisi, a zejména výzkumné službě Evropského parlamentu. Byla to vynikající práce, na této věci jsme pracovali více než půl roku. Zvykli jsme si tvrdit, že evropský systém schvalování pesticidů je nejpřísnější na světě. Ano, to je pravda, systém ano. Ale když jsme poprvé přezkoumali jeho zavedení do praxe, zjišťujeme, že je bohužel tento systém znehodnocen nerespektováním, obcházením, zneužíváním, malou transparentností, a to jak na úrovni naší, na úrovni EU, tak na úrovni členských států. Nařízení týkající se pesticidů bohužel není plně implementováno a zásada předběžné opatrnosti je často ignorována, současný stav by mohl snadno znamenat ohrožení zdraví Evropanů i ohrožení druhové rozmanitosti, ekosystému nebo půdy.

Jenom pár skutečností, které nám tento výzkum ukázal. Na unijním trhu najdeme řadu přípravků, které nejsou více jak 15 let přehodnoceny. Evropská komise v tomto směru činí i docela podstatné kroky, věřím, že její práce bude úspěšná. Nouzová povolení, která mají být striktně využívána pouze v případech, kdy je ohrožená rostlinná produkce, jsou členskými státy pravidelně zneužívána k obcházení klasického autorizačního procesu s potenciálně dalekosáhlými zdravotními důsledky. Případ neonikotinoidů, které jsme kvůli zdraví včel na úrovni EU dočasně zakázali, a ten zákaz v mnoha státech vůbec nevešel v platnost, protože byly právě tímto způsobem povoleny, hovoří za všechny.

Na naší evropské úrovni je občas zneužívána tzv. confirmatory procedure, bohužel se nám dostávají na trh přípravky, u kterých není ukončen výzkum, u kterých nevíme přesně, jaké mají důsledky, nejsou dostatečná data. Mimo jiné díky tomu máme dnes na trhu mnoho herbicidů, jejichž účinnou složkou je stejná látka, jako byla v neblaze proslulém Agent Orange. U mnoha pesticidů neznáme dlouhodobé dopady na biologickou rozmanitost, naprosto nedostatečně vyhodnocujeme účinek na půdu, půdní makroorganismy i mikroorganismy. Neumíme se vypořádat s koktejlovým efektem, neumíme se vypořádat s dlouhodobým vystavením organismů těmto látkám a těmto důsledkům. I kdyby však všechno probíhalo dokonale, na konci toho procesu máme Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva, který je víceméně anonymní a nemusí se v zásadě řídit vůbec ničím ani vědou.

Tato zpráva je zprávou implementační, nic více, nic méně. Snažili jsme se držet se závěrů výzkumné studie, je mi trochu líto některých poněkud emociálních a bohužel nepravdivých pozměňovacích návrhů. Příkladem za všechny je pozměňovací návrh Evropské lidové strany, kterým bezelstně podpořila další pravicové frakce a který říká, že se počet pesticidů dostupných na evropském trhu snižuje. Není to pravda, Evropská komise v tomto směru dělá opravdu dobrou práci a podle veřejné databáze Evropské komise je dnes v Evropě dvakrát tolik přípravků povolených, než tomu bylo v roce 2009.

Tato zpráva je velmi dobře načasovaná, její závěry, výsledky výzkumu i návrhy si může osvojit zvláštní výbor PEST, který má navrhnout vylepšení našeho evropského autorizačního systému pesticidů. Její výsledky jsem použil také pro práci na návrhu nařízení o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizik v potravinovém řetězci. Tento Parlament bohužel nemá samostatnou zákonodárnou iniciativu a doufám, že nám Evropská komise pomůže navrhnout nutné úpravy legislativy. Některé zjištěné nedostatky již návrhy Evropské komise napravují, na nápravu jiných si ještě počkáme. Tato zpráva ale v každém případě pomůže ve všech dalších plánovaných krocích při vylepšení této legislativy.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Landwirtschaftsausschusses. –Herr Präsident, liebe anwesende Kolleginnen und Kollegen! Manchmal ist es wie beim Schreiben eines Aufsatzes: Das Thema ist so interessant, da gäbe es so viel zu sagen, und dann schreibt und schreibt man, und manchmal kann man das ursprüngliche Kernthema und die Kernproblematik gar nicht mehr erkennen.

Ich möchte noch mal an das eigentliche Thema erinnern. Das eigentliche Problem war: Wird das europäische Zulassungs- und Genehmigungsverfahren den selbstgerechten Zielen gerecht? Und da muss ich aus unserer Sicht sagen: dreimal Nein. Es sollte unbürokratischer werden: Ziel nicht erreicht. Es sollte eine europaweite zonale Zulassung etabliert werden: Ziel nicht erreicht. Und es sollte transparenter und preiswerter werden: auch da das Ziel nicht erreicht.

Hauptproblempunkt bleibt, dass wir zwar eine länderübergreifende zonale Zulassung haben, aber dass trotzdem die gegenseitige Anerkennung der Mitgliedstaaten ausbleibt. Das führt dann in der Praxis dazu, dass auf der einen Seite des Flusses in Österreich ein Mittel angewendet werden darf, und auf der anderen Seite des Flusses in Deutschland steht die nationale Genehmigung mit mehrjähriger Verzögerung noch aus. Hier gilt es auch, eine gewisse nationale Genehmigungsarroganz zu überwinden. Ich bitte einfach darum, dass wir in der Rage der Diskussion und der Problematik dieses Kernthema in der politischen Tagesdebatte nicht vergessen. Mit der Bitte verknüpfe ich auch das Dankeschön an unsere Berichterstatter und unsere Schattenberichterstatter, die teilweise den Bericht entschlackt haben.

 
  
MPphoto
 

  Vytenis Povilas Andriukaitis, Member of the Commission. – Mr President, I am delighted to attend today’s plenary session and to discuss the implementation of European Union legislation on plant protection products. Your own—initiative report will make a valuable contribution to our ongoing work on this important topic.

I want to start by stressing that we share common concerns and common goals: first of all, to protect citizens’ and animal health; second, to safeguard the environment; and third, to maintain food safety. All three goals are common to all of us. We share these with Europeans, who are increasingly interested and engaged in how we produce food and want to ensure this is done in a sustainable way. This is very much the debate at the moment. In response, Europeans expect – and rightly so – policy—making to be more open, more inclusive and more transparent. We can only meet these expectations if we work together, learn together from recent challenges, and move forward together.

I also want to underline, with these expectations in mind, that the European Union has one of the strictest regulatory systems for pesticides in the world, as was just mentioned, but we see a lot of implementation difficulties. The system is based on science and requires a scientific evaluation of every active substance. The Commission has removed and will continue to remove active substances from the market if they are not safe. Let me stress that since the Plant Protection Products Regulation entered into force in 2011, 22 non-approval or non-renewal decisions have been taken, based on scientific evaluation. In fact, approval criteria are so strict that companies sometimes decide not to submit their substances for renewal because they do not expect them to pass this test. Substances expected to fall under the cut-off criteria see a particularly low rate of applications for renewal. This is a fact. The Commission does not hesitate, either, to restrict the use of certain substances – when justified – to protect non-target organisms like bees, as was just mentioned. The recent decision to ban outdoor use of three neonicotinoid substances is a good example.

This, I hope, demonstrates the Commission’s commitment – and my personal commitment – but also some of the difficulties that the Commission faces. These decisions are often challenged and sometimes do not receive the support of a qualified majority of Member States. That is true. Before the summer, the Commission proposed a ban or restriction on the use of four substances. However, none of them received the necessary support from Member States.

I want to be clear that the legislation adopted by Parliament and the Council is very strict. At the same time, there is no such thing as a perfect system, so we should always look to refine it and incorporate lessons learned. I am pleased to read this own-initiative report and see it focuses on the same issues as the Commission’s ongoing Regulatory Fitness and Performance (REFIT) evaluation, which should be finalised in the first half of 2019. We are on the path to finishing our job.

Another important report will be the Special committee on the Union’s authorisation procedure for pesticides (PEST Committee) report, which will be voted on in committee on 6 December and will also feed into the Commission’s analysis as we move ahead. I am waiting for the PEST Committee report. I will actually be very eager to carefully collect and actually look at all contributions on the matter, including those from various stakeholders, academia and NGOs in the first place, and the report from the Scientific Advice Mechanism (SAM). One point I need to be clear about, however, is that it is premature to envisage specific measures now. The evaluation needs to be finalised first before it can provide a solid evidence base for an appropriate course of action.

This is not the only area we are working on. Both the fitness check on the General Food Law and last year’s European Citizens’ Initiative on glyphosate called for greater transparency in EU risk assessment in the food chain and greater sustainability. I have proposed that the European Union General Food Law be revised with these goals in mind. They touch on several recommendations that you make in the implementation report. The proposal also aims to increase transparency and strengthen risk communication. This is correct. I am confident that it will result in significant benefits and improve citizens’ trust and confidence. Trust in science is very important now.

There is no doubt that transparency is fundamental and I am very proud to have delivered on this. I was actually recently thanked and reminded of this on this occasion by a voice in this debate. A very active leader was Mr Burtscher-Schaden. He said this sentence to me: ‘in March 2016, you stated that all studies should be disclosed because of an overriding public interest and two years after, in March 2018, you came with a strong legal proposal’. Thanks a lot. In other words, I promised and I delivered. Now it is up to all of us to move forward with our proposal.

The Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) Committee has begun work on our proposal and the first draft report was published in July. I am pleased that the file is being handled quickly. I call on all of you to support this so that the legislative process can be finished within the current legislative term. From my point of view, it would help us to move in the right direction.

Beyond this, we are investing via research in a more sustainable future. To support the development of low-risk products of biological origin, the Commission has identified research areas under the Seventh Framework Programme and the Horizon 2020 programmes and has funded – or will fund – several projects on integrated pest management and biological control. No doubt this will take time. There is also the Sustainable Use of Pesticides Directive, which seeks to reduce the risk of pesticides to health and the environment. I know that Ms Jytte Guteland is also preparing a report in this respect and we will await its final conclusions.

Last year, a Commission report found wide variations between different national action plans linked to this Directive. This needs to change for all of us. Member States are currently reviewing these plans and must include clear, measurable goals and timetables. I call on you to lead focused debates on national action plans in your own individual Member States. This would be very helpful.

Thank you once again for your engagement and your report. I will follow your vote later today closely and I can assure you that your conclusions will be carefully considered in our REFIT evaluation. I look forward to continuing our joint work to improve transparency, trust and the overall sustainability of our food safety system.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness, on behalf of the PPE Group. – Mr President, I would like to thank the Commissioner and to pick up on one of the points he made about sustainability and security for citizens, for the environment and for food safety. We are all concerned about those, Commissioner, so that’s a point we took into account when we were looking at this legislation. We are also grateful to our own parliamentary research services for this rather large tome of a document, which is an impact assessment of legislation which is world class. I think we all agree with that: we have good legislation. What this report is about is making sure it’s being implemented effectively.

Other colleagues have spoken about where the problems are in implementation, and they are at Member State level – a lack of coordination, perhaps a lack of trust – and they are things which can be rectified. I hope that the work of our rapporteur and colleagues in this Chamber will allow that to happen because it is really important.

I know that when this legislation was first being discussed there were a lot of concerns amongst farmers because they felt they would be left with no products to keep their plants healthy, to improve yields, or whatever. And I would point out that when we say we should ban this product or that product, without saying what the alternatives are and what the consequences are, it doesn’t make us look good as legislators. So I would ask us to be very conscious of our language because – clearly, Commissioner, you are right – where a product has a problem it should not be used, but we also need to make sure that we have sufficient replacement products or systems so that farmers can manage their plant health, look after diseases and control weeds, in a way which is sustainable.

I am afraid that is where we have failed because we are not reassuring those who produce our food that we have them in mind when it comes to discussions and debates and legislation on plant protection products.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, wertes Hohes Haus! Zuerst möchte ich mich bei unserem Kollegen Pavel Poc für seine hervorragende Arbeit bedanken, der man wirklich entnehmen kann, dass er ein Experte in diesem Bereich ist.

Die Kolleginnen und Kollegen, die mich und meine Arbeit aus dem Gesundheits- wie auch aus dem Agrarausschuss kennen, wissen, dass es mir wichtig ist, dass sich die Bürgerinnen und Bürger bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln auf die Einhaltung des gefahrenbasierten Ansatzes, so wie er diesem Gesetz zugrunde liegt, verlassen können. Zudem wurde dieser gefahrenbasierte Ansatz vor einiger Zeit um einen weiteren Grundsatz, das Vorsorgeprinzip, erweitert. Unter dem Aspekt, dass wir uns innerhalb der Union für eine nachhaltige Landwirtschaft aussprechen und diese entsprechend legislativ und finanziell unterstützen wollen, ist es mir wichtig, auch im Bereich der Zulassung und des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen.

Wir rühmen uns, dass wir das beste und sicherste Zulassungsverfahren haben, was sich auch im Rahmen der Tätigkeit im Sonderausschuss für das Genehmigungsverfahren der EU für Pestizide immer wieder bestätigt und trotzdem massive Schwächen zeigt: So sind zum Beispiel die zahlreichen Ausnahmeregelungen, die nach Artikel 53 der gegenständigen Verordnung in den Mitgliedstaaten gewährt werden, äußerst besorgniserregend. Durch diese missbräuchliche Anwendung zum Inverkehrbringen eines Pflanzenschutzmittels, das nur in Notsituationen Anwendung finden sollte, werden auf unseren Märkten Mittel im Schnellverfahren zugelassen oder können bereits verbotene Mittel wieder zum Einsatz gebracht werden. Damit werden alle Grundsätze, die dem Schutz der Umwelt, der Gesundheit von Mensch und Tier dienen, einfach missachtet und das eigentliche Bewertungsverfahren umgangen.

 
  
MPphoto
 

  Jan Huitema, namens de ALDE-Fractie. – Voorzitter, commissaris, wat we ook doen en welk landbouwmodel we ook gebruiken, het produceren van voedsel grijpt nu eenmaal in in de natuur. En het heeft een milieu-impact. Het is onze taak en de taak van de sector om die milieu-impact zo klein mogelijk te maken.

Daarom is een geïntegreerde gewasbeschermingsaanpak zo belangrijk. We moeten veel meer inzetten op voorkomen dat er een plaag uitbreekt dan genezen. Hoe doen we dat? Allereerst door veredeling, om gewassen te veredelen die beter bestand zijn tegen ziektes. Door ons meer te richten op bodemkwaliteit. Met ecologische innovaties, zoals het inzetten van insecten en micro-organismen, maar tegelijkertijd ook technologische innovaties, zoals precisielandbouw, maar dan als laatste redmiddel om ervoor te zorgen dat de oogst niet verloren gaat. Om voedselverspilling tegen te gaan, zijn chemische middelen soms nodig.

Wat belangrijk is om te beseffen is dat de toelatingsprocedure die we hier in Europa hebben voor de middelen de strengste ter wereld is. Waar ik naartoe wil is dat de zoektocht naar alternatieven, lagerisicomiddelen en biologische middelen sneller gaat, dat het toelatingssysteem daar gespecialiseerde mensen voor heeft en dat er meer mankracht en meer geld voor is om dit te gaan doen. Dát en dat bijvoorbeeld voor de kleine teelten, die nu nog niet zo’n laatste redmiddel hebben, ook bepaalde middelen beschikbaar komen.

(De spreker gaat in op een “blauwe kaart”-vraag overeenkomstig artikel 162, lid 8, van het Reglement.)

 
  
MPphoto
 

  Molly Scott Cato (Verts/ALE), blue-card question. – I was pleased to hear the Commissioner say that this debate should be conducted in public and that all scientific studies should be made public. Today four Green MEPs are at the European Court of Justice arguing that the Monsanto studies on glyphosate should be in the public domain. I would like to ask Mr Huitema if he agrees with the Commissioner and with me that we should make our policy on the basis of public science and that secret science is not science.

 
  
MPphoto
 

  Jan Huitema (ALDE), "blauwe kaart"-antwoord. – Dank voor de vraag. Ik vind ook dat de wetenschap zoveel mogelijk leidend moet zijn en dat we daar zo transparant mogelijk over moeten zijn.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Ich darf mich zunächst beim Berichterstatter für den Bericht bedanken. Das zeigt ja, dass das System erhebliche Mängel hat. Es ist nicht das Problem: zu viel Bürokratie oder zu teuer. Ganz im Gegenteil: Wir müssen das System besser machen und besser prüfen. Wir sehen doch, dass wir im Zulassungsverfahren erhebliche Mängel haben. Das Problem ist ganz klar eine mangelnde Transparenz. Und wir haben das Problem, dass Mitgliedstaaten nicht ordentlich umsetzen. Wie kann es denn sein, dass wir Neonikotinoide verbieten und andere Mitgliedstaaten aus Ausnahmegenehmigungen heraus dieses Mittel weiter zulassen? Das kann und darf nicht passieren.

Wir haben auch ein Problem bei der Bewertung von den Stoffen, was man ganz klar sagen muss, dass nämlich Umweltauswirkungen und Wirkungen auf Nutzinsekten in dem ganzen Verfahren überhaupt nicht genügend geprüft werden. Wir haben es ja bei Neonikotinoiden gesehen. Das Verfahren hat sich als falsch erwiesen, dass wir eigentlich 20 Jahre später merken, dass die Umweltauswirkungen von Neonikotinoiden erheblich größer sind als vorher gedacht.

Deshalb: Ja, wir sind uns einig. Wir müssen Alternativen zum Einsatz bringen. Aber da muss man auch Mittel darin investieren. Und wir müssen wirklich darauf achten, dass wir die Mittelanwendung von Chemie auf dem Acker senken. Das kann nicht so weitergehen.

 
  
MPphoto
 

  Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie. – Voorzitter, dit verslag gaat over gewasbeschermingsmiddelen. En dat is een hele gekke naam voor stoffen die niet zozeer bedoeld zijn om te beschermen, maar vooral om te doden.

De Commissie heeft de plicht om ervoor te zorgen dat alleen producten worden goedgekeurd die niet schadelijk zijn voor mensen, dieren of het milieu. De Europese Ombudsman concludeerde echter dat de Commissie veel te soepel is, waardoor veel stoffen ten onrechte op de markt blijven. Volgens voedselwaakhond Foodwatch houdt de Commissie honderden gifstoffen op de markt, al jarenlang, zonder dat er een wetenschappelijke beoordeling of evaluatie heeft plaatsgevonden. Hierdoor zijn zelfs een aantal stoffen nog op de markt die bewezen schadelijk zijn voor de gezondheid.

Landbouwgif met glyfosaat als symbool laat zien wat er mis is in Europa. Multinationals gaan boven milieu en geld, boven gezondheid. De speciale onderzoekscommissie naar de toelating van pesticiden zou een einde kunnen maken aan dit falende beleid. Helaas wordt er net als bij de Commissie ook in dit Parlement niet gewacht op de resultaten van dit onderzoek. Een gemiste kans. Net zoals de inhoud van dit verslag een gemiste kans is.

Het Parlement had de kans om achterdeurtjes te sluiten. Het Parlement had de kans om een oude gang van zaken te veranderen. Het had de kans om de vele gruwelijke dierproeven voor landbouwgif te stoppen. Maar het Parlement heeft die kansen laten liggen ten koste van dieren, mensen en het milieu. De toekomst van onze planeet staat op het spel. Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat het Parlement die kansen niet heeft aangegrepen.

Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

 
  
MPphoto
 

  Mireille D’Ornano, au nom du groupe EFDD. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, si ce rapport est globalement pertinent, je m’étonne qu’il se félicite, je cite: «du fait que la Commission parvienne à la conclusion que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a fait preuve d’une grande transparence et a partagé des données dans les limites des règles de stricte confidentialité».

Je m’étonne également que le texte salue, je cite: «les efforts continus de l’EFSA pour améliorer son système afin de garantir son indépendance et la gestion des conflits d’intérêts potentiels».

En tant que coordinatrice pour mon groupe au sein de la commission spéciale PEST (Procédure d’autorisation des pesticides par l’Union) je n’ai pas le même ressenti vis-à-vis de l’EFSA, qui reste quand même au cœur de la controverse sur le glyphosate.

Si l’EFSA a copié-collé, dans ce rapport, une centaine de pages de l’industrie et si le Parlement a créé une commission spéciale sur la procédure d’autorisation des pesticides, gardons à l’esprit qu’il devait y avoir des raisons.

 
  
MPphoto
 

  Joëlle Mélin, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, les différents scandales environnementaux et les hésitations et volte-face de l’Union européenne en ce qui concerne les phytosanitaires et les phytopharmaceutiques comme le glyphosate montrent bien que les textes, fussent-t-ils européens, sont faits pour être contournés et sont donc inefficaces.

L’évaluation de la directive en cours montre à quel point le poids des lobbies joue contre les Européens et combien nos institutions sont faibles. Il est clair que toutes les études contradictoires écornent la crédibilité des organismes officiels et dans le même temps, les États membres sont freinés lorsqu’ils veulent appliquer le principe de précaution et de substitution. Il nous faut donc appliquer le plus tôt possible les principes d’indépendance et de transparence afin d’assurer notre sécurité sanitaire et notre sécurité alimentaire. Très sérieusement, la capacité de la Commission à améliorer la situation, non plus avec des mots et des incantations, mais avec des décisions fermes est aujourd’hui, elle aussi, écornée. Cette transparence et cette indépendance doivent s’imposer, elles aussi, à la Commission.

 
  
MPphoto
 

  Angélique Delahaye (PPE). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, ce rapport sur la mise en œuvre du règlement sur les produits phytopharmaceutiques arrive à un moment où la question des pesticides est au cœur des débats en Europe. Les citoyens sont de plus en plus attentifs à ce qu’ils mettent dans leurs assiettes, à juste titre. D’ailleurs, une partie de la distribution européenne a emboîté le pas et a commencé à exclure certains produits phytosanitaires controversés de ses rayons.

En tant que parlementaires, notre rôle n’est pas de céder aux sirènes. Nous devons rester pragmatiques, vigilants et montrer une voie équilibrée. Il est de notre devoir de nous assurer que les procédures d’homologation des produits phytosanitaires sont claires et transparentes. Les citoyens ont le droit de savoir ce qu’ils mangent et ils doivent être rassurés sur les aliments qu’ils consomment. En ce sens, je souhaite soulever une aberration européenne: on ne peut importer des produits cultivés dans des pays tiers avec des substances qui, ici en Europe, sont interdites. Nous ne pouvons pas imposer à nos agriculteurs et aux consommateurs d’être les meilleurs élèves de la classe tout en important des produits qui ne respectent pas nos normes et nos standards. C’est le meilleur moyen de condamner notre agriculture.

Nous devons aller vers une agriculture plus respectueuse de l’environnement et plus rémunératrice pour les agriculteurs. C’est le sens du message que je porte dans ce Parlement sur la double performance environnementale et économique de l’agriculture européenne.

 
  
MPphoto
 

  Eric Andrieu (S&D). – Monsieur le Président, «Nous voulons des coquelicots», voilà le mouvement qui a été lancé hier en France par des personnalités, des scientifiques, des artistes et des citoyens. Que veulent-ils? Ils réclament l’interdiction immédiate de tous les pesticides de synthèse. C’est un appel d’humains lancé à d’autres humains. Nous avons l’obligation d’avancer ensemble, et ce dans l’intérêt des 500 millions de citoyens européens, mais aussi et surtout – j’ai envie de dire – de nos agriculteurs, qui sont les premières victimes des pesticides, mais qui demandent les mêmes règles pour tous au sein du marché intérieur.

Nous devons agir en responsabilité, mais il y a urgence, et nous le savons. On ne peut pas faire comme s’il n’y avait pas de problème de fertilité, de puberté précoce, comme si 80 % des insectes ou 30 % de nos oiseaux n’avaient pas disparu et comme si les pollinisateurs n’étaient pas en danger de mort. La Commission européenne, Monsieur le Commissaire, doit appliquer, et nous le savons, le principe de précaution tel qu’il est prévu à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Aussi, j’espère que dans ses propositions futures, l’exécutif européen tiendra compte de nos recommandations formulées ici, mais aussi que notre commission d’enquête sur les pesticides, qui rendra ses travaux à la fin de cette année, en fera autant.

Je veux ici solennellement rendre un hommage particulier à mon collègue Pavel Poc pour cet excellent rapport qui est le fruit d’un véritable engagement de sa part sur ce sujet depuis maintenant plusieurs années.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker (ECR). – Voorzitter, zoals steeds staat of valt een goede wetgeving met een goede uitvoering. Uit het verslag blijkt duidelijk dat een betere implementatie, een betere handhaving en monitoring van de bestaande wetgeving inzake gewasbeschermingsmiddelen nodig is. Ook om te vermijden, zoals al gezegd is, dat uitzonderingsmaatregelen als achterdeurtje worden gebruikt.

De N-VA-delegatie steunt dit verslag. We ijveren vooral voor een betere benutting van goede landbouwpraktijken, zoals de geïntegreerde plaagbestrijding. We onderschrijven zeker ook de vraag om de transparantie in de procedures te verhogen. Dat kan het vertrouwen alleen maar ten goede komen. Ook de oproep om in te zetten op onderzoek en innovatie, ook inzake biologische bestrijdingsmiddelen, kan op onze steun rekenen.

Tot slot wil ik benadrukken dat we voorstander zijn en blijven van een wetenschappelijk onderbouwd objectief en evidence-based beleid.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE). – Monsieur le Président, l’inquiétude des Européens ne cesse de s’amplifier au fil des crises, au fil des renoncements.

La saga glyphosate, on l’a dit, avec ce nouveau renouvellement de cinq ans, la crise des œufs contaminés au Fipronil – c’était l’été dernier – le feuilleton des néonicotinoïdes, insecticides tueurs d’abeilles qui a finalement abouti, lui, à l’interdiction, en mai dernier, de trois d’entre eux. Un constat s’impose: la législation relative aux pesticide n’est pas correctement appliquée par les États membres. Le recours abusif, notamment, aux autorisations d’urgence doit cesser.

En Belgique, c’est le recours à cette procédure, prévue à l’article 53, qui justifie qu’une substance aussi dangereuse pour les voies respiratoires que la chloropicrine soit encore utilisée sur les fraisiers en plein champ. Cela nous renvoie à l’application du principe de précaution qui, je le rappelle, est un principe d’action et non un encouragement à ne pas bouger, à ne rien faire.

Notre Parlement a un devoir impérieux en ce qui concerne les pesticides, comme pour d’autres produits. Il doit placer la santé des Européens au premier plan, comme le propose l’excellent rapport que je soutiens, bien évidemment, de notre collègue Pavel Poc.

 
  
MPphoto
 

  Molly Scott Cato (Verts/ALE). – Mr President, our natural world is facing Armageddon, with the loss of three quarters of insects and the collapse of ecosystems. According to the Food and Agriculture Organisation (FAO), at the current rate of soil loss, we have only 60 harvests left. The chemical dependency of our farming system is the root cause of this devastation. We need to change the way we farm, not only for nature’s sake, but because we are destroying the very land we depend on for our survival.

The report we are debating highlights significant shortcomings in the approval process for pesticides and the control in their use across the EU. The Commission is handing out so—called ‘emergency waivers’ for farmers to use pesticides that we know are damaging to human health or the environment. There are also clear conflicts of interest here: with industry dictating much of the approval process, too much power is in the hands of agribusiness. Organic farmers everywhere are showing the way towards a truly sustainable farming system that provides a secure livelihood and a healthy future for all of us and for the ecosystem we depend on.

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Forenza (GUE/NGL). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo, in primo luogo, condividendo le preoccupazioni espresse dalla mia collega di gruppo, l'on. Hazekamp, in merito all'andamento della commissione PEST, una commissione da cui avremmo voluto poter avere la possibilità di fornire degli elementi di rassicurazione per la salute dei cittadini e in cui, invece, ci sembra che ancora una volta la politica non sia davvero al servizio della salute delle persone.

Io credo che oggi, con questa discussione, noi abbiamo il dovere di garantire tre cose: non solo l'armonizzazione, non solo la trasparenza, ma la certezza che il Parlamento europeo lavori anteponendo il principio di precauzione e la salute dei cittadini europei a qualsiasi altro tipo di interesse. Noi abbiamo il dovere di dimostrare questo, e credo che, diciamo, quest'Aula si assuma una responsabilità importante anche da questo punto di vista con questo voto.

Fatemi infine ricordare Fabian Tomasi, morto prematuramente a 53 anni per colpa del glifosato, fatemi rendere omaggio alla sua battaglia contro la Monsanto.

 
  
MPphoto
 

  Anthea McIntyre (ECR). – Mr President, it is very important that we have a science—based, evidence—based approval process, and we do. This is a very rigorous process. Regulation (EC) No 1107/2009 is a very robust regulation and it’s simply not true to say that the precautionary principle is clearly not being applied in the context of risk analysis regarding pesticides. No doubt, there are problems with the implementation in Member States, but the answer is not new regulation, it is actually the enforcement of the regulation we have. Too often in this place we decide we’re going to create new regulation simply because we are not properly enforcing the regulation we have. That is very bad practice and we should stop. We need to enforce the regulation we have, and a part of that regulation is the possibility of emergency uses. We need the flexibility. We cannot have a one-size-fits-all answer for the whole of the EU. We have different conditions, we have climate changes coming along, so it is not national governments flouting the regulation; it is national governments responding to the specific needs of their farmers and their agriculture, and I support that.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Waitz (Verts/ALE). – Herr Präsident! Ich widerspreche Frau McIntyre hier. Wir haben unterschiedliche Wahrnehmungen. Im Pestizid-Ausschuss haben wir erkannt, dass die wissenschaftlichen Methoden, die die EFSA verwendet, teilweise 15 Jahre veraltet sind. Wir haben feststellen können, dass es faktisch keine Forschung gibt zur gemeinsamen Wirkung von Pestiziden. Wenn Sie einen konventionellen Apfel kaufen und essen oder ein Glas Wein trinken, haben Sie fünf bis zwanzig verschiedene Pestizide darin. Es gibt faktisch keine Forschung dazu. Es gibt neue toxikologische Methoden, die dringend in unsere Zulassungsverfahren eingeführt werden müssen.

Wir zerstören unsere Umwelt, wir zerstören unsere Landschaft, wir zerstören unsere Biodiversität mit dieser Form der Pestizidlandwirtschaft, wie wir sie heute hier vom Parlament aus fördern. Sogar die europäischen Jagdverbände unterstützen uns Grüne in unserem Kampf für eine Ökologisierung der Landwirtschaft, denn das sind auch die Leute, die draußen am Land sind und die sehen: Da gibt es keine Vögel mehr, da gibt es keine Insekten mehr, da gibt es keine Hasen mehr. Die sehen das, und sie sind mittlerweile auf unserer Seite.

Ich gebe Frau Delahaye absolut Recht: Es müssen für Produkte, die in die Europäische Union eingeführt werden, dieselben Standards gelten wie für uns Bäuerinnen und Bauern. Denn es ist nicht einzusehen, dass wir diesen Nachteil in der Konkurrenz haben. Wir brauchen eine neue Agrarpolitik, wir brauchen eine Ökologisierung der Agrarpolitik. Und ich rufe auch die Konservativen dazu auf, hier endlich zu erkennen, was das Gebot der Zeit ist.

 
  
 

Intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). –Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, am ascultat cu atenție punctele de vedere și cred că toți avem un punct comun, și anume că vrem să avem o agricultură sănătoasă. Însă este nevoie de modificare și apreciez punctele de vedere ale raportorului.

Să ne gândim numai la sistemul unic de autorizare la nivelul Uniunii Europene cerut în acest raport. Este nevoie, domnule comisar, să avem un sistem unic și trebuie să și urmărim cum se implementează acest sistem unic de autorizare.

Apoi, recunoașterea reciprocă nu funcționează și eu cred că asta este datoria noastră: când nu funcționează ceva, să luăm măsuri.

Pe de altă parte, cercetarea trebuie să continue și s-a spus aici: atunci când agricultura nu are o anumită soluție, noi trebuie să o găsim și să o dăm, pentru că nu se poate ca agricultura să stea în loc. Avem o politică agricolă comună și suntem în competiție, până la urmă, cu alte piețe. Eu nu aș vrea să importăm din țări terțe și să omorâm agricultura din Uniunea Europeană însă, în același timp, trebuie să ne gândim la efectele dăunătoare, și aici trebuie să investim în cercetare.

Trebuie să lucrați, domnule comisar, împreună cu comisarul pentru agricultură și trebuie să vedem dacă am gândit bine investițiile în acest domeniu, pentru că, da, nu se poate să avem substanțe noi, nu se poate să avem o agricultură eficientă și competitivă în piața globală, dacă nu avem și un rezultat al cercetării adecvat.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Mr President, as we have the luxury of some time, I want to respond to a sense that I’m getting from this debate, and which a lot of us would feel, that organic agriculture is portrayed as the Holy Grail, and conventional agriculture as problematic. I perceive that as a problem in itself because I know that organic farmers need to use products on occasion – let’s call them plant protection products – when there are difficulties. Equally, organic livestock farmers need to use animal health products when animals are sick. I think this division, this ideology, is unhelpful as we try to move towards sustainable agriculture, and I wish we would be less ideological in our discussions.

I want to support the point made by my colleague who talked about the importation of food into the European Union, where it may be produced using products which we are banning inside the European Union. Please, Commissioner, listen carefully to that point and do something about it.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Thomas Waitz (Verts/ALE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Präsident! Ja, Frau McGuinness, Sie haben völlig recht: Es gibt eine intelligente Form von Landwirtschaft und es gibt dumme Formen von Landwirtschaft. Es gibt eine Landwirtschaft, die sich an der Natur orientiert, und eine, die das nicht tut. Und ich sage keinesfalls, dass die gesamte konventionelle Landwirtschaft nicht intelligent ist und sich nicht an der Natur orientiert. Auch dort gibt es sehr gute Betriebe. Sie haben völlig Recht: Auch in der biologischen Landwirtschaft wird im Notfall ein Mittel eingesetzt, das minder giftig ist. Ich halte auch nichts davon, das hier auseinanderzudividieren. Nur so zu tun, als ob in der konventionellen Landwirtschaft, vor allem in der agrarindustriellen konventionellen Landwirtschaft alles in Ordnung wäre – da kann ich einfach nicht mit.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE), blue-card answer. – I’m not sure what your question was. I have to say I disagree with your language. I think to use the words ‘intelligent’ versus ‘stupid’ in this debate is not helpful. Frankly, there are a lot of farmers who were up earlier than we were, trying to be intelligent farmers under very difficult circumstances. The point I make is that sometimes you need products. And please understand that conventional farmers do not want to use just any products, because they are costly, and we are working towards reducing the need to have these, but it is this ideological approach – that you cannot use any product – which will result in real problems in the food supply chain. I think we agree on most things, though perhaps not on the language.

 
  
 

(Fin de las intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»))

 
  
MPphoto
 

  Vytenis Povilas Andriukaitis, Member of the Commission. – Mr President, I would like to thank the honourable Members for this fruitful debate. I listened very carefully to your proposals and suggestions, especially in relation to trade. When we are discussing our trade agreements with third countries, we are very much involved in debates about the use of pesticides which are banned in the EU. It is and will always be on our agenda.

Ms McGuinness rightly mentioned a less ideological approach in our debates. I was in Carcassonne a few weeks ago and had a meeting with organic farmers who were producing organic wine, and we have debates, which are not easy, about copper. Sometimes, too, I see how some are vocal about a ban on glyphosate, for example, knowing that a scientific assessment was done transparently. This is excluding the Monsanto Papers, which are always mentioned. It is not about the Monsanto Papers: it is about the possibility of really assessing the situation from an evidence-based point of view, from the precautionary principle, and about having arguments in our hands.

Look, ban glyphosate and copper, and what about organic farming? What can we do?

Ms McGuinness has very rightly raised questions. We need to understand the complexity of the issues and to see how we can achieve proper enforcement, implementation, control and integrated management. All this should, of course, be done in a proper manner.

About the use of derogations: yes, we sent letters to those Member States because we asked the European Food Safety Authority (EFSA) to assess once again all the issues related to the use of such derogations in the area of neonicotinoids. We assess the situation and then we inform governments once again, especially those who use them without evidence. We are doing our job. We are not scapegoating, which is always bad, bad, bad.

No! For me, as a medical doctor, there is no doubt that health is a priority, but if I am using medicines in animal health or plant health, or using medicines in treating people, I know what this means. We need to have a very balanced approach. I am, of course, ready to work together with you. We all share the same belief in achieving the goals regarding health, the environment and food safety. We need to work together to maintain and reinforce the European Union’s very stringent regulatory system for pesticides. Enforcement and implementation are the key. I assure you that we are committed to working towards greater transparency, increased trust and more a sustainable system of food production.

Once again, thank you for your engagement and for your own—initiative report. We will be very sensitive to the report and we will see how it can be included in the whole picture, bearing in mind the possibility of having different assessments, and we will then propose to Parliament the further steps to be taken.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Poc, Rapporteur. – Mr President, I would like to thank colleagues for a very important discussion. Apparently a majority of this House are aware that there are problems in the EU system for pesticide approval and the implementation of this system, either at EU or Member State level. I am grateful to the Commissioner for saying that this means something to the Commission. I look forward to the next time that we cooperate on this issue.

But there is one last thing that I would say to Ms McGuinness. I am sure that you adore science and you adore facts, so you simply cannot say that the number of available active substances is getting lower. I have a table of Commission statistics here. It says, very simply, that, in 2009, 224 active substances were approved, and in 2018, 490 active substances were approved at European level. So the number of available active substances on the European market is not going down. That is simply not true. I would like you to give us the possibility to vote in a split vote against this fake fact.

 
  
MPphoto
 

  El presidente. – Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy.

Declaraciones por escrito (artículo 162 del Reglamento interno)

 
  
MPphoto
 
 

  Carolina Punset (ALDE), por escrito. – Desde la entrada en vigor de la Directiva relativa a los productos fitosanitarios de 2009, se han eliminado un gran número de sustancias peligrosas del mercado y se han autorizado otras con nuevos efectos, en principio menos perjudiciales para el ser humano pero que, en algún caso, han demostrado ser letales para las abejas y otros polinizadores, como los neonicotinoides, incomprensiblemente aún autorizados en cereales. Otras cuestiones que deberían abordarse en la nueva estrategia de biocidas, tal y como la propia Directiva determina, es la exclusión de las sustancias con capacidad de producir alteraciones endocrinas en personas y organismos no objetivo. Esta desidia en la aplicación de este criterio de exclusión, ha permitido la prórroga del uso de glifosato, cuyos efectos como regulador endocrino están demostrados por diferentes organizaciones, como lo está su efecto potencialmente cancerígeno. Además, debería desarrollarse con detalles el criterio de exclusión «tóxico para el medio ambiente» que, como se ha demostrado en el caso de los neonicotinoides, parece que no cuenta, ya que, aun siendo extremadamente perjudiciales para el medio ambiente, el uso de estas materias es legal. La Comisión debería establecer una definición clara de regulador endocrino y una descripción detallada de las toxicidades para el entorno de los fitosanitarios.

 
Päivitetty viimeksi: 7. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö