Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2018/2035(INI)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0262/2018

Textes déposés :

A8-0262/2018

Débats :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Votes :

PV 13/09/2018 - 10.10
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2018)0352

Débats
Jeudi 13 septembre 2018 - Strasbourg Edition révisée

11.3. Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)
Vidéo des interventions
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Paní předsedající, tuto zprávu z vlastní iniciativy jsem podpořila. Považuji problém plastového odpadu za celosvětovou záležitost a EU je jeden z globálních aktérů a měli bychom tedy v boji za čisté životní prostředí jít příkladem. Studie o tom, kolik plastového odpadu se vyprodukuje v EU za rok, přinesla alarmující údaje. Postupně znečišťujeme naši planetu, což má i negativní dopad na zdraví lidí. Navíc plastovým odpadem zvyšujeme i hospodářské ztráty. Pokud současný stav odpovídá pouhým 30 % recyklovatelných plastů v EU, musíme se společně zasadit o zlepšení této situace. Kromě opatření na úrovni Komise a členských států považuji za důležité podněcovat občanskou debatu a vyzývat průmyslové podniky k realizaci opatření, která množství nerecyklovatelného plastového odpadu sníží.

 
  
MPphoto
 

  Miapetra Kumpula-Natri (S&D). – Arvoisa puhemies, on tärkeää, että olemme tehneet suuria strategioita muovin vähentämiseksi ja luomme järjestelmiä sen kierrättämiseksi. On hyvä, että EU:ssa on myös toimittu nopeasti ja meillä on käytössä jo tai työn alla myös jo konkreettisia muovin käytön estämiseen tähtääviä direktiivejä.

Siitä lähtien kun valaat löydettiin vatsa täynnä muovia ja olemme tulleet tietoisiksi mikromuoveista ja niiden päätymisestä kiertoon, meillä on ollut vahva kansan tuki toimia. Meidän täytyy pelastaa meriämme ja myös ekosysteemiämme, jossa mikromuovit esiintyvät valtavasti.

On paljon yhteisiä haasteita, jotka jakavat koko maapallon meriemme kautta, mutta myös alueellisia haasteita. Eräs niistä on esimerkiksi omassa maassani Itämeren rannalla Suomessa, jossa myös lumia kipataan meriin ja niiden mukana päätyy erilaisia muovituotteita myös meriin. Sen takia toivon myös alueellisia keinoja ja toimia, myös osana alueohjelmia, joista nyt MFF:n yhteydessä neuvottelemme.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa (ECR). – Pani Przewodnicząca! Głosowałam za sprawozdaniem w sprawie europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym i poparłabym każde działanie, jakie rzeczywiście ograniczałoby stosowanie plastików. Działanie takie powinno obejmować nie tylko pojemniki na żywność czy butelki, ale przede wszystkim mikrocząstki plastiku dodawane do kosmetyków, środków czyszczących, żywności a nawet leków.

Strategia wiąże się z wydatkami, jednak oszczędności dla konsumentów szacowane są na miliardy euro, nie licząc bezcennych skutków dla ochrony zdrowia. Równolegle ze strategią na rzecz tworzyw sztucznych w obiegu zamkniętym bardzo ważna jest eliminacja mikrocząstek plastiku. W przeciwnym razie może chodzić tylko o następny interes związany z wymuszaniem wprowadzenia np. automatów do recyklingu butelek. Prawie regułą już stały się nowe regulacje wprowadzane wskutek poprzednich – niszczących środowisko, powstałych czasem bez wyobraźni, nie wspominając o sumieniu – które spowodowały ogromne straty zdrowotne u ludzi i zwierząt.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Paní předsedající, já jsem tuto zprávu podpořil, tato strategie pro plasty totiž navazuje na letos schválený odpadový balíček. Měla by sloužit k podnícení investic a nastavení nových udržitelných obchodních modelů ve výrobě plastů. Cílem také je, aby průmyslové podniky do roku 2030 používaly při výrobě výhradně plasty, které jsou opětovně použitelné nebo recyklovatelné. Jak uvádí zpráva, na území EU je v současné době recyklováno méně než 30 % plastového odpadu, což tedy způsobuje skutečně enormní zátěž životnímu prostředí. Do roku 2030 by podle dohodnutých pravidel mělo být recyklováno 55 % plastových obalů. Výzva, před kterou tedy stojíme, je skutečně zásadní. Musí se zapojit vlády, podniky, samozřejmě i občané a obce. Právě samosprávy se s plasty potýkají v první řadě a evropské fondy jim v tom musí vycházet vstříc. Evropa musí ale také investovat do výzkumu, technologií, jinak se cíle zásadní redukce odpadu podaří jen stěží naplnit.

 
Dernière mise à jour: 7 janvier 2019Avis juridique - Politique de confidentialité