Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2128(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0268/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0268/2018

Keskustelut :

PV 13/09/2018 - 4
CRE 13/09/2018 - 4

Äänestykset :

PV 13/09/2018 - 10.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0356

Puheenvuorot
Torstai 13. syyskuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen versio

11.6. Kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen täytäntöönpano (A8-0268/2018 - Pavel Poc)
Puheenvuorot videotiedostoina
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Paní předsedající, tuto zprávu z vlastní iniciativy jsem podpořila. Nedávný spor ohledně obnovení schválení glyfosátů poukázal na to, že důvěra v povolení přípravků na ochranu rostlin v EU byla vážně poškozena. Je tedy nutné posoudit, jak účinně a bezpečně probíhá povolovací režim pesticidů a herbicidů na úrovni Unie i členských států. Zejména pokud jde o povolování konkrétních přípravků na úrovni členských států, existují vážné pochybnosti o odůvodněnosti uplatňování velkého množství výjimek. Zpráva také správně apeluje na to, aby státy mezi sebou lépe sdílely data o přípravcích a zvýšily transparentnost procesu. V tomto ohledu nejsou některé cíle nařízení splněny. V sázce je samozřejmě hodně. Na jedné straně práce zemědělců, jejich výnosy a také zajištění potravin pro populaci. Na straně druhé je ochrana veřejného zdraví a naše opatření by měla být vyvážená.

 
  
MPphoto
 

  Bolesław G. Piecha (ECR). – Pani Przewodnicząca! Wstrzymałem się od głosu. Dlaczego? Zdaję sobie przecież sprawę, że słusznie w sprawozdaniu wezwano do wzmożonych kontroli i podkreślono potrzebę większej innowacyjności, jednak wiele zapisów dotyczy środków już istniejących albo wprowadzonych, czyli działa ex post. Mało jakby to sprawozdanie kieruje się w przyszłość.

W sprawozdaniu pojawiają się też liczne stwierdzenia, z którymi trudno mi się zgodzić, a mianowicie dotyczące przyśpieszonej procedury zatwierdzania środków pochodzenia biologicznego. Co więcej, nie mogę się również zgodzić z niektórymi – nie do końca moim zdaniem słusznymi – tezami analizy Biura Analiz Parlamentu Europejskiego, które argumentuje, że odstępstwa i procedura dostarczania danych potwierdzających pozwoliła utrzymać na rynku produkty objęte ograniczeniami. A przecież w tych przypadkach obowiązujące przepisy w pełni uwzględniają dane ryzyko i nie ma potrzeby ich zmiany. Z tego powodu, wobec tych niespójności, wstrzymałem się od głosu.

 
Päivitetty viimeksi: 7. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö