Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 13 септември 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и реакцията на ЕС (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Заплахата от разрушаването на Хан ал-Ахмар и други бедуински села (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита (разискване)
 5.Разлики в качеството на някои продукти на единния пазар (разискване)
 6.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  6.1.Уганда, задържане на депутати от опозицията
  6.2.Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О
  6.3.Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Обръщение на Зоран Заев, министър-председател на бивша югославска република Македония
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Време за гласуване
  10.1.Уганда, задържане на депутати от опозицията (RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018)
  10.2.Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О (RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018)
  10.3.Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха (RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018)
  10.4.Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Албания (A8-0275/2018 - Laura Ferrara)
  10.5.Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)
  10.6.Единен цифров портал (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)
  10.7.Решение за започване на междуинституционални преговори: Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)
  10.8.Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и реакцията на ЕС (RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018)
  10.9.Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018)
  10.10.Eвропейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)
  10.11.Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (B8-0363/2018)
  10.12.Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР) (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)
  10.13.Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)
  10.14.Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита (A8-0268/2018 - Pavel Poc)
  10.15.Разлики в качеството на някои продукти на единния пазар (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)
 11.Обяснение на вот
  11.1.Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)
  11.2.Единен цифров портал (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)
  11.3.Eвропейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)
  11.4.Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР) (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)
  11.5.Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)
  11.6.Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита (A8-0268/2018 - Pavel Poc)
  11.7.Разлики в качеството на някои продукти на единния пазар (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)
 12.Поправки и намерения за гласуване: вж. протокола
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 15.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 16.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
 17.Внасяне на документи: вж. протокола
 18.Решения относно някои документи: вж. протокола
 19.Петиции: вж. протокола
 20.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 21.График на следващите заседания: вж. протоколи
 22.Закриване на заседанието
 23.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (629 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (3001 kb)
Последно осъвременяване: 7 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност