Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 13. září 2018 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Požáry ve městě Máti (Attika, Řecko) v červenci 2018 a reakce EU (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 3.Hrozba demolice Chán al-Ahmaru a dalších beduínských vesnic (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 4.Provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (rozprava)
 5.Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu (rozprava)
 6.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  6.1.Uganda, zatčení poslanců opozice
  6.2.Myanmar, zejména případ novinářů Wa Lonea a Ťjo Sou Ua
  6.3.Kambodža, zejména případ Kema Sokhy
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Vystoupení předsedy vlády Bývalé jugoslávské republiky Makedonie Zorava Zaeva
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Hlasování
  10.1.Uganda, zatčení poslanců opozice (RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018)
  10.2.Myanmar, zejména případ novinářů Wa Lonea a Ťjo Sou Ua (RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018)
  10.3.Kambodža, zejména případ Kema Sokhy (RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018)
  10.4.Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Albánií (A8-0275/2018 - Laura Ferrara)
  10.5.Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a volný pohyb těchto údajů (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)
  10.6.Jednotná digitální brána (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)
  10.7.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)
  10.8.Požáry ve městě Máti (Attika, Řecko) v červenci 2018 a reakce EU (RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018)
  10.9.Hrozba demolice Chán al-Ahmaru a dalších beduínských vesnic (B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018)
  10.10.Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)
  10.11.Možnosti řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů (B8-0363/2018)
  10.12.Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)
  10.13.Evropa v pohybu: agenda pro budoucnost mobility v EU (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)
  10.14.Provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (A8-0268/2018 - Pavel Poc)
  10.15.Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)
 11.Vysvětlení hlasování
  11.1.Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a volný pohyb těchto údajů (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)
  11.2.Jednotná digitální brána (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)
  11.3.Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)
  11.4.Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)
  11.5.Evropa v pohybu: agenda pro budoucnost mobility v EU (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)
  11.6.Provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (A8-0268/2018 - Pavel Poc)
  11.7.Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 15.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 16.Závažné interpelace (rozprava)
 17.Předložení dokumentů: viz zápis
 18.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 19.Petice: viz zápis
 20.Předání přijatých textů během zasedání: viz zápis
 21.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 22.Ukončení zasedání
 23.Přerušení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (629 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (3001 kb)
Poslední aktualizace: 7. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí