Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 13. september 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.ELi reaktsioon 2018. aasta juulis Atika piirkonnas Matis (Kreeka) toimunud põlengutele (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 3.Khan al-Ahmari ja muude beduiinide külade lõhkumise oht (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 4.Taimekaitsevahendite määruse rakendamine (arutelu)
 5.Kahetise kvaliteediga tooted ühtsel turul (arutelu)
 6.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  6.1.Opositsiooni esindavate parlamendiliikmete vahistamine Ugandas
  6.2.Myanmar ja ajakirjanike Wa Lone ja Kyaw Soe Oo juhtum
  6.3.Kambodža ja Kem Sokha juhtum
 7.Istungi jätkamine
 8.Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi peaministri Zoran Zaevi kõne
 9.Istungi jätkamine
 10.Hääletused
  10.1.Opositsiooni esindavate parlamendiliikmete vahistamine Ugandas (RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018)
  10.2.Myanmar ja ajakirjanike Wa Lone ja Kyaw Soe Oo juhtum (RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018)
  10.3.Kambodža ja Kem Sokha juhtum (RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018)
  10.4.Eurojusti ja Albaania vaheline koostööleping (A8-0275/2018 - Laura Ferrara)
  10.5.Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumine (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)
  10.6.Ühtne digivärav (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)
  10.7.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)
  10.8.ELi reaktsioon 2018. aasta juulis Atika piirkonnas Matis (Kreeka) toimunud põlengutele (RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018)
  10.9.Khan al-Ahmari ja muude beduiinide külade lõhkumise oht (B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018)
  10.10.Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)
  10.11.Võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks (B8-0363/2018)
  10.12.Antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks ette nähtud Euroopa terviseühtsuse tegevuskava (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)
  10.13.Liikuv Euroopa ja ELi liikuvuse tuleviku tegevuskava (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)
  10.14.Taimekaitsevahendite määruse rakendamine (A8-0268/2018 - Pavel Poc)
  10.15.Kahetise kvaliteediga tooted ühtsel turul (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)
 11.Selgitused hääletuse kohta
  11.1.Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumine (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)
  11.2.Ühtne digivärav (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)
  11.3.Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)
  11.4.Antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks ette nähtud Euroopa terviseühtsuse tegevuskava (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)
  11.5.Liikuv Euroopa ja ELi liikuvuse tuleviku tegevuskava (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)
  11.6.Taimekaitsevahendite määruse rakendamine (A8-0268/2018 - Pavel Poc)
  11.7.Kahetise kvaliteediga tooted ühtsel turul (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 13.Istungi jätkamine
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 15.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 16.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
 17.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 18.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 19.Petitsioonid (vt protokoll)
 20.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 21.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 22.Istungi lõpp
 23.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (629 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (3001 kb)
Viimane päevakajastamine: 7. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika