Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Doslovno izvješće
Četvrtak, 13. rujna 2018. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Sastav odbora
 2.Odgovor EU-a na požare iz srpnja 2018. u Matiju u grčkoj regiji Atici (podneseni prijedlozi rezolucija): vidi zapisnik
 3.Prijetnja rušenja Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja (podneseni prijedlozi rezolucija): vidi zapisnik
 4.Provedba Uredbe o sredstvima za zaštitu bilja (rasprava)
 5.Dvojna kvaliteta proizvoda na jedinstvenom tržištu (rasprava)
 6.Rasprave o kršenjima ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  6.1.Uganda, uhićenje oporbenih parlamentarnih zastupnika
  6.2.Mjanmar, posebno slučaj novinara Wa Lonea i Kyawa Soe Ooa
  6.3.Kambodža, posebno slučaj Kema Sokhe
 7.Nastavak zasjedanja
 8.Govor Zorana Zaeva, premijera bivše jugoslavenske republike Makedonije
 9.Nastavak zasjedanja
 10.Glasovanje
  10.1.Uganda, uhićenje oporbenih parlamentarnih zastupnika (RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018)
  10.2.Mjanmar, posebno slučaj novinara Wa Lonea i Kyawa Soe Ooa (RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018)
  10.3.Kambodža, posebno slučaj Kema Sokhe (RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018)
  10.4.Sporazum o suradnji između Eurojusta i Albanije (A8-0275/2018 - Laura Ferrara)
  10.5.Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i slobodno kretanje takvih podataka (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)
  10.6.Jedinstveni digitalni pristupnik (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)
  10.7.Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo*) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)
  10.8.Odgovor EU-a na požare iz srpnja 2018. u Matiju u grčkoj regiji Atici (RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018)
  10.9.Prijetnja rušenja Khan al-Ahmara i drugih beduinskih naselja (B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018)
  10.10.Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)
  10.11.Mogućnosti za poboljšanje povezanosti zakonodavstva o kemikalijama, proizvodima i otpadu (B8-0363/2018)
  10.12.Europski akcijski plan „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)
  10.13.Europa u pokretu: program za budućnost mobilnosti u EU-u (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)
  10.14.Provedba Uredbe o sredstvima za zaštitu bilja (A8-0268/2018 - Pavel Poc)
  10.15.Dvojna kvaliteta proizvoda na jedinstvenom tržištu (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)
 11.Obrazloženja glasovanja
  11.1.Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i slobodno kretanje takvih podataka (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)
  11.2.Jedinstveni digitalni pristupnik (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)
  11.3.Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)
  11.4.Europski akcijski plan „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)
  11.5.Europa u pokretu: program za budućnost mobilnosti u EU-u (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)
  11.6.Provedba Uredbe o sredstvima za zaštitu bilja (A8-0268/2018 - Pavel Poc)
  11.7.Dvojna kvaliteta proizvoda na jedinstvenom tržištu (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)
 12.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 13.Nastavak zasjedanja
 14.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidi zapisnik
 15.Sastav odbora i izaslanstava : vidi zapisnik
 16.Dulja zastupnička pitanja (rasprava)
 17.Podnošenje dokumenata: vidjeti zapisnik
 18.Odluke o određenim dokumentima: vidjeti zapisnik
 19.Predstavke: vidjeti zapisnik
 20.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici: vidjeti zapisnik
 21.Kalendar sljedeih dnevnih sjednica: vidi zapisnik
 22.Zatvaranje dnevne sjednice
 23.Prekid zasjedanja
Doslovno izvješće
Revidirano izdanje (629 kb)
 
Doslovno izvješće
Revidirano izdanje (3001 kb)
Posljednje ažuriranje: 7. siječnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti