Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 13 september 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.De branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Tenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermingsmiddelen (debat)
 5.Uiteenlopende kwaliteit van producten op de interne markt (debat)
 6.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  6.1.Uganda, arrestatie van parlementsleden van de oppositie
  6.2.Myanmar, in het bijzonder de zaak van de journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo
  6.3.Cambodja, in het bijzonder de zaak van Kem Sokha
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Toespraak van Zoran Zaev, premier van de voormalige Joegoslavische Republek Macedonië
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Stemmingen
  10.1.Uganda, arrestatie van parlementsleden van de oppositie (RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018)
  10.2.Myanmar, in het bijzonder de zaak van de journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo (RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018)
  10.3.Cambodja, in het bijzonder de zaak van Kem Sokha (RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018)
  10.4.Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Albanië (A8-0275/2018 - Laura Ferrara)
  10.5.De bescherming van personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie, alsmede het vrije verkeer van die gegevens (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)
  10.6.Eén digitale toegangspoort (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)
  10.7.Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)
  10.8.De branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop (RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018)
  10.9.Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden (B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018)
  10.10.Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)
  10.11.Opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving (B8-0363/2018)
  10.12.Een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)
  10.13.Europa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)
  10.14.Tenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermingsmiddelen (A8-0268/2018 - Pavel Poc)
  10.15.Uiteenlopende kwaliteit van producten op de interne markt (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)
 11.Stemverklaringen
  11.1.De bescherming van personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie, alsmede het vrije verkeer van die gegevens (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)
  11.2.Eén digitale toegangspoort (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)
  11.3.Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)
  11.4.Een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)
  11.5.Europa in beweging: agenda voor de toekomst van de mobiliteit in de EU (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)
  11.6.Tenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermingsmiddelen (A8-0268/2018 - Pavel Poc)
  11.7.Uiteenlopende kwaliteit van producten op de interne markt (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)
 12.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 15.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 16.Uitgebreide interpellaties (debat)
 17.Ingekomen stukken: zie notulen
 18.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 19.Verzoekschriften: zie notulen
 20.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 21.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 22.Sluiting van de vergadering
 23.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (629 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (3001 kb)
Laatst bijgewerkt op: 7 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid