Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 13 września 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Pożary w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 3.Groźba wyburzenia Khan al-Ahmar i innych beduińskich wiosek (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 4.Wykonanie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin (debata)
 5.Podwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku (debata)
 6.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  6.1.Uganda, aresztowanie posłów opozycji
  6.2.Mjanma/Birma, w szczególności sprawa dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo
  6.3.Kambodża, w szczególności sprawa Kem Sokhy
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Przemówienie premiera byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii Zorana Zaeva
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Głosowanie
  10.1.Uganda, aresztowanie posłów opozycji (RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018)
  10.2.Mjanma/Birma, w szczególności sprawa dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo (RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018)
  10.3.Kambodża, w szczególności sprawa Kem Sokhy (RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018)
  10.4.Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Albanią (A8-0275/2018 - Laura Ferrara)
  10.5.Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodny przepływ takich danych (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)
  10.6.Jednolity portal cyfrowy (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)
  10.7.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)
  10.8.Pożary w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE (RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018)
  10.9.Groźba wyburzenia Khan al-Ahmar i innych beduińskich wiosek (B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018)
  10.10.Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)
  10.11.Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów (B8-0363/2018)
  10.12.Europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)
  10.13.Europa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)
  10.14.Wykonanie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin (A8-0268/2018 - Pavel Poc)
  10.15.Podwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)
 11.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  11.1.Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodny przepływ takich danych (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)
  11.2.Jednolity portal cyfrowy (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)
  11.3.Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)
  11.4.Europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)
  11.5.Europa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)
  11.6.Wykonanie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin (A8-0268/2018 - Pavel Poc)
  11.7.Podwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 15.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 16.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
 17.Składanie dokumentów: patrz protokół
 18.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 19.Petycje: patrz protokół
 20.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 21.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokól
 22.Zamknięcie posiedzenia
 23.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (629 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (3001 kb)
Ostatnia aktualizacja: 7 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności