Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 13. septembra 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Požiare v meste Mati v regióne Atika (Grécko) v júli 2018 a reakcia EÚ (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3.Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 4.Vykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín (rozprava)
 5.Dvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu (rozprava)
 6.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  6.1.Uganda, zatknutie opozičných poslancov
  6.2.Mjanmarsko, najmä prípad novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo
  6.3.Kambodža, najmä prípad Kema Sokhu
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Prejav predsedu vlády Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko Zorana Zaeva
 9.Pokračovanie prerušeného rokovania
 10.Hlasovanie
  10.1.Uganda, zatknutie opozičných poslancov (RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018)
  10.2.Mjanmarsko, najmä prípad novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo (RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018)
  10.3.Kambodža, najmä prípad Kema Sokhu (RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018)
  10.4.Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Albánskom (A8-0275/2018 - Laura Ferrara)
  10.5.Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a voľný pohyb takýchto údajov (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)
  10.6.Jednotná digitálna brána (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)
  10.7.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)
  10.8.Požiare v meste Mati v regióne Atika (Grécko) v júli 2018 a reakcia EÚ (RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018)
  10.9.Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018)
  10.10.Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)
  10.11.Možnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa chemických látok, výrobkov a odpadu (B8-0363/2018)
  10.12.Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)
  10.13.Európa v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)
  10.14.Vykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín (A8-0268/2018 - Pavel Poc)
  10.15.Dvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)
 11.Vysvetlenia hlasovania
  11.1.Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a voľný pohyb takýchto údajov (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)
  11.2.Jednotná digitálna brána (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)
  11.3.Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)
  11.4.Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)
  11.5.Európa v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)
  11.6.Vykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín (A8-0268/2018 - Pavel Poc)
  11.7.Dvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 13.Pokračovanie prerušeného rokovania
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 15.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 16.Väčšie interpelácie (rozprava)
 17.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 18.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 19.Petície: pozri zápisnicu
 20.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 21.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 22.Skončenie rokovania
 23.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (629 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (3001 kb)
Posledná úprava: 7. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia