Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 1 октомври 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Състав на Парламента: вж. протокола
 5.Състав на политическите групи: вж. протокола
 6.Състав на Парламента: вж. протокола
 7.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 8.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 9.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 10.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 11.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 13.Внасяне на документи: вж. протокола
 14.Ред на работа
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Оценка на здравните технологии (разискване)
 17.Изпълнението на насоките на Съвета за ЛГБТИ във връзка с положението в Чечения
 18.Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 17 „Застрахователни договори“ (разискване)
 19.Технологии на разпределен регистър и блокверигите: създаване на доверие чрез премахване на посредничеството (разискване)
 20.Програма на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони (разискване)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 23.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (445 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2465 kb)
Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност