Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 1. oktoober 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 5.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 6.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 7.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 9.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 10.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 11.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 13.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 14.Tööplaan
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 16.Tervisetehnoloogia hindamine (arutelu)
 17.Lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi inimesi (LGBTI-inimesi) käsitlevate nõukogu suuniste rakendamine seoses olukorraga Tšetšeenias
 18.Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid: IFRS 17 (kindlustuslepingud) (arutelu)
 19.Hajusraamatu tehnoloogiad ja plokiahelad: usalduse suurendamine vahendajatest loobumise abil (arutelu)
 20.ELi maa-, mägi- ja äärepoolseimate piirkondade tegevuskava (arutelu)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 23.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (445 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2465 kb)
Viimane päevakajastamine: 8. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika