Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 1. lokakuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 9.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 11.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 13.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 16.Terveysteknologian arviointi (keskustelu)
 17.Hlbti-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpano ja Tšetšenian tilanne
 18.Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 17 Vakuutussopimukset (keskustelu)
 19.Hajautetun tilikirjan teknologia ja lohkoketjut: luottamuksen lisääminen välikäsien poistamisen avulla (keskustelu)
 20.Maaseutua, vuoristoalueita ja syrjäisiä alueita koskeva EU:n toimintaohjelma (keskustelu)
 21.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 22.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 23.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (445 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2465 kb)
Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö