Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 1 oktober 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van het voorzitterschap
 4.Samenstelling Parlement: zie notulen
 5.Samenstelling fracties: zie notulen
 6.Samenstelling Parlement: zie notulen
 7.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 8.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 11.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 13.Ingekomen stukken: zie notulen
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 16.Evaluatie van gezondheidstechnologie (debat)
 17.Tenuitvoerlegging van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad met betrekking tot de situatie in Tsjetsjenië
 18.Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 17 Verzekeringscontracten (debat)
 19."Distributed ledger"-technologieën en blockchains: vertrouwen opbouwen met desintermediatie (debat)
 20.EU-agenda voor landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden (debat)
 21.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 22.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 23.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (445 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2465 kb)
Laatst bijgewerkt op: 8 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid