Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 1. októbra 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 6.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 7.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 8.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 9.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 13.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 14.Program práce
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Hodnotenie zdravotníckych technológií (rozprava)
 17.Vykonávanie usmernení Rady v oblasti LGBTI v súvislosti so situáciou v Čečensku
 18.Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 17 Poistné zmluvy (rozprava)
 19.Technológie distribuovaných záznamov o transakciách a blockchain: budovanie dôvery prostredníctvom ústupu od sprostredkovania (rozprava)
 20.Agenda EÚ pre vidiecke, horské a vzdialené regióny (rozprava)
 21.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 22.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 23.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (445 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2465 kb)
Posledná úprava: 8. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia