Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 1 oktober 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 5.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 6.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 7.Valprövning: se protokollet
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 9.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 11.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 13.Inkomna dokument: se protokollet
 14.Arbetsplan
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 16.Utvärdering av medicinsk teknik (debatt)
 17.Genomförande av rådets hbti-riktlinjer mot bakgrund av situationen i Tjetjenien
 18.Internationella redovisningsstandarder: Försäkringsavtal inom IFRS 17 (debatt)
 19.Distribuerad databasteknik och blockkedjor: skapa förtroende genom disintermediering (debatt)
 20.EU-agenda för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden (debatt)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (445 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2465 kb)
Senaste uppdatering: 8 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy