Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Wtorek, 2 października 2018 r. - Strasburg Wersja poprawiona

Wkład UE do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka (debata)
MPphoto
 

  Bogdan Brunon Wenta (PPE). – Panie Przewodniczący! Dzisiejsza debata dotyczy transnarodowych korporacji, biznesu i ochrony praw człowieka. Jak wiemy, sektor prywatny jest ważnym partnerem w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju oraz w mobilizowaniu dodatkowych zasobów na rzecz współpracy rozwojowej, dlatego też podmioty tego sektora muszą dostosować się do zasad skuteczności rozwoju i przestrzegać zasad odpowiedzialności korporacyjnej.

Globalizacja dzisiaj dotyczy wszystkich dziedzin życia, również działalności gospodarczej i łańcucha dostaw. Dlatego też rola korporacji w zapewnieniu poszanowania praw człowieka zyskuje na znaczeniu i tworzy sytuację, w której międzynarodowe normy i zasady są kluczowe dla uniknięcia łamania praw człowieka w państwach trzecich.

Niestety nadal brakuje całościowego podejścia do odpowiedzialności korporacyjnej za łamanie tych praw, a osoby poszkodowane napotykają liczne przeszkody w dostępie do środków zaradczych, w tym sądowych.

Pomimo poparcia Parlamentu Europejskiego dla procesu IGWG oraz jego wniosku o zaangażowanie ze strony Unii Europejskiej wyraziła ona obawy dotyczące dotychczasowego przebiegu procesu i nadal wydaje się być zagrożona przez przeszkody, które uniemożliwiają mu zaangażowanie się w proces negocjacji, co skutkuje brakiem mandatu negocjacyjnego.

Zdaniem naszej grupy politycznej Unia i jej państwa członkowskie powinny przystąpić do nowego, potencjalnie prawnie wiążącego instrumentu, jeżeli ich postulaty zostaną odpowiednio włączone, a jego mandat nie powinien wykraczać poza to, co jest prawnie ustanowione w Unii Europejskiej.

Jak wiemy, są państwa, które nie uczestniczą w tym procesie. Skuteczność traktatu jest uwarunkowana tym, że znaczna większość państw musi go ratyfikować i respektować.

Obecna forma zaproponowanej rezolucji stoi w wielu punktach w sprzeczności z tymi postulatami, i dlatego nasza grupa nie może jej poprzeć i złoży alternatywny projekt.

(Przewodniczący odebrał mówcy głos)

 
Ostatnia aktualizacja: 7 stycznia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności