Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 2. října 2018 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Oprava (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 3.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 18.–19. října 2018 (rozprava)
 4.Slavnostní zasedání – Černá Hora
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Sdělení předsednictví
 7.Hlasování
  7.1.Žádost, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven poslanecké imunity (A8-0291/2018 - Laura Ferrara) (hlasování)
  7.2.Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (A8-0290/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (hlasování)
  7.3.Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Marokem, kterou se stanoví podmínky pro účast Maroka na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) (A8-0281/2018 - Aldo Patriciello) (hlasování)
  7.4.Dohoda mezi EU a Kanadou o letecké dopravě (A8-0254/2018 - Francisco Assis) (hlasování)
  7.5.Zahrnutí italské obce Campione d’Italia a italských vod jezera Lugano do celního území Unie (A8-0284/2018 - Roberto Gualtieri) (hlasování)
  7.6.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2018/001 NL/Finanční služby (A8-0294/2018 - Ivana Maletić) (hlasování)
  7.7.Poskytování audiovizuálních mediálních služeb (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert) (hlasování)
  7.8.Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2018 na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise: zrušení rezervy související s podporou pro Turecko z nástroje předvstupní pomoci (NPP II), posílení evropského nástroje sousedství a humanitární pomoci pro další naléhavou činnost a změny plánu pracovních míst Výkonné agentury pro inovace a sítě (INEA) v souvislosti s iniciativou WiFi4EU (A8-0292/2018 - Siegfried Mureşan) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování: viz zápis
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 12.Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva (rozprava)
 13.Podpora EU organizaci UNRWA poté, co jí USA přestaly poskytovat finanční podporu (rozprava)
 14.Situace v Jemenu (rozprava)
 15.Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla (rozprava)
 16.Harmonizace a zjednodušení určitých pravidel v systému DPH – Sazby daně z přidané hodnoty (rozprava)
 17.Vzestup neofašistického násilí v Evropě (rozprava)
 18.Nemožnost občanů uplatňovat své volební právo v EU (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 20.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (912 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (4350 kb)
Poslední aktualizace: 7. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí