Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 2. oktober 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 3.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 18. og 19. oktober 2018 (forhandling)
 4.Højtideligt møde - Montenegro
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Meddelelser fra formanden
 7.Afstemningstid
  7.1.Anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet (A8-0291/2018 - Laura Ferrara) (afstemning)
  7.2.Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (A8-0290/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)
  7.3.Aftale mellem EU og Marokko om videnskabeligt og teknologisk samarbejde: vilkårene og betingelserne for Marokkos deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) (A8-0281/2018 - Aldo Patriciello) (afstemning)
  7.4.Lufttransportaftale mellem EU og Canada (A8-0254/2018 - Francisco Assis) (afstemning)
  7.5.Medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde (A8-0284/2018 - Roberto Gualtieri) (afstemning)
  7.6.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2018/001 NL/Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed (A8-0294/2018 - Ivana Maletić) (afstemning)
  7.7.Udbud af audiovisuelle medietjenester (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert) (afstemning)
  7.8.Forslag til ændringsbudget nr. 5/2018: Annullering af reserven vedrørende støtte til Tyrkiet under førtiltrædelsesinstrumentet og styrkelse af det europæiske naboskabsinstrument og af den humanitære bistand til andre hasteaktioner (A8-0292/2018 - Siegfried Mureşan) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer: se protokollen
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne (forhandling)
 13.EU-støtte til UNRWA oven på USA's tilbagetrækning af finansiel støtte til UNRWA (forhandling)
 14.Situationen i Yemen (forhandling)
 15.Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner (forhandling)
 16.Harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem - Satser for merværdiafgiften (forhandling)
 17.Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (forhandling)
 18.Fratagelse af stemmerettigheder i EU (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (912 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (4350 kb)
Seneste opdatering: 7. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik