Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Προετοιμασία της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης και 19ης Οκτωβρίου 2018 (συζήτηση)
 4.Πανηγυρική συνεδρίαση - Μαυροβούνιο
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Ανακοινώσεις της Προεδρίας
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου (A8-0291/2018 - Laura Ferrara) (ψηφοφορία)
  7.2.Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (A8-0290/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  7.3.Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Μαρόκου: όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του Μαρόκου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) (A8-0281/2018 - Aldo Patriciello) (ψηφοφορία)
  7.4.Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Καναδά (A8-0254/2018 - Francisco Assis) (ψηφοφορία)
  7.5.Συμπερίληψη του ιταλικού δήμου Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια και των ιταλικών υδάτων της λίμνης του Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης (A8-0284/2018 - Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  7.6.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2018/001 NL/Financial service activities (A8-0294/2018 - Ivana Maletić) (ψηφοφορία)
  7.7.Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert) (ψηφοφορία)
  7.8.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2018: Ακύρωση του αποθεματικού που συνδέεται με την παροχή στήριξης στην Τουρκία από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ), ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ) και της ανθρωπιστικής βοήθειας για άλλες επείγουσες δράσεις (A8-0292/2018 - Siegfried Mureşan)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα (συζήτηση)
 13.Στήριξη της ΕΕ προς την UNRWA μετά την απόφαση των ΗΠΑ να σταματήσουν την παροχή οικονομικής στήριξης στην UNRWA (συζήτηση)
 14.Κατάσταση στην Υεμένη (συζήτηση)
 15.Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (συζήτηση)
 16.Εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας - Συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας (συζήτηση)
 17.Αύξηση της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη (συζήτηση)
 18.Στέρηση των εκλογικών δικαιωμάτων στην ΕΕ (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (912 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4350 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου