Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 2. lokakuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 3.Eurooppa-neuvoston 18.–19. lokakuuta 2018 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 4.Juhlaistunto - Montenegro
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Puhemiehen ilmoitukset
 7.Äänestykset
  7.1.Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0291/2018 - Laura Ferrara) (äänestys)
  7.2.Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja ne kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (A8-0290/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  7.3.EU:n ja Marokon tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus: Marokon osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset (A8-0281/2018 - Aldo Patriciello) (äänestys)
  7.4.EU:n ja Kanadan välinen lentoliikennesopimus (A8-0254/2018 - Francisco Assis) (äänestys)
  7.5.Italian kunnan Campione d’Italian sekä Luganonjärven Italialle kuuluvien vesialueiden sisällyttäminen unionin tullialueeseen (A8-0284/2018 - Roberto Gualtieri) (äänestys)
  7.6.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/001 NL/Financial service activities (A8-0294/2018 - Ivana Maletić) (äänestys)
  7.7.Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoaminen (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert) (äänestys)
  7.8.Lisätalousarvioesitys nro 5/2018: liittymistä valmistelevasta tukivälineestä Turkille osoitettavaa tukea koskevan varauksen peruuttaminen ja Euroopan naapuruusvälineen ja humanitaarisen avun määrärahojen lisääminen kiireellisten lisätoimien toteuttamiseksi (A8-0292/2018 - Siegfried Mureşan)
 8.Äänestysselitykset: ks. pöytäkirja
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (keskustelu)
 13.EU:n tuki UNRWA:lle Yhdysvaltojen lopetettua järjestön rahoittaminen (keskustelu)
 14.Jemenin tilanne (keskustelu)
 15.Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille (keskustelu)
 16.Arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistaminen ja yksinkertaistaminen - Arvonlisäverokannat (keskustelu)
 17.Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa (keskustelu)
 18.Äänioikeuden riistäminen EU:ssa (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 20.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (912 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (4350 kb)
Päivitetty viimeksi: 7. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö