Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2018. gada 2. oktobris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants) (sk. protokolu)
 3.Gatavošanās Eiropadomes 2018. gada 18. un 19. oktobra sanāksmei (debates)
 4.Svinīgā sēde — Melnkalne
 5.Sēdes atsākšana
 6.Sēdes vadītāja paziņojumi
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Pieprasījums atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti (A8-0291/2018 - Laura Ferrara) (balsošana)
  7.2.Trešās valstis, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, un trešās valstis, uz kuru valstspiederīgajiem šī prasība neattiecas (A8-0290/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsošana)
  7.3.ES un Marokas Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: noteikumi Marokas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) (A8-0281/2018 - Aldo Patriciello) (balsošana)
  7.4.ES un Kanādas gaisa transporta nolīgums (A8-0254/2018 - Francisco Assis) (balsošana)
  7.5.Itālijas pašvaldības Kampione d’Italia un Lugano ezera Itālijas ūdeņu iekļaušana Savienības muitas teritorijā (A8-0284/2018 - Roberto Gualtieri) (balsošana)
  7.6.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Nīderlandes pieteikums EGF/2018/001 NL/ Finanšu pakalpojumu darbības (A8-0294/2018 - Ivana Maletić) (balsošana)
  7.7.Audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšana (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert) (balsošana)
  7.8.Budžeta grozījuma Nr. 5 projekts: rezerves likvidēšana Turcijas atbalstam no Pirmspievienošanās atbalsta instrumenta un Eiropas kaimiņattiecību instrumenta un Humānās palīdzības citām steidzamām darbībām palielinājums (A8-0292/2018 - Siegfried Mureşan)
 8.Balsojumu skaidrojumi (sk. protokolu)
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Sēdes atsākšana
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 12.ES ieguldījums tāda saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē starptautisku korporāciju darbību (debates)
 13.ES atbalsts UNRWA pēc ASV finansiālā atbalsta atsaukšanas UNRWA (debates)
 14.Stāvoklis Jemenā (debates)
 15.Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (debates)
 16.PVN sistēmas atsevišķu noteikumu saskaņošana un vienkāršošana - Pievienotās vērtības nodokļa likmes (debates)
 17.Neofašistu vardarbības palielināšanās Eiropā (debates)
 18.Vēlēšanu tiesību atņemšana Eiropas Savienībā (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 20.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (912 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (4350 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 7. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika