Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 2 października 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 3.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 18–19 października (debata)
 4.Uroczyste posiedzenie ̶ Czarnogóra
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Komunikaty Przewodniczącego
 7.Głosowanie
  7.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa (A8-0291/2018 - Laura Ferrara) (głosowanie)
  7.2.Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (A8-0290/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (głosowanie)
  7.3.Umowa o współpracy naukowo-technicznej określająca warunki uczestnictwa Królestwa Marokańskiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (A8-0281/2018 - Aldo Patriciello) (głosowanie)
  7.4.Umowa o transporcie lotniczym między UE a Kanadą (A8-0254/2018 - Francisco Assis) (głosowanie)
  7.5.Włączenie włoskiej gminy Campione d’Italia oraz włoskich wód jeziora Lugano do obszaru celnego Unii (A8-0284/2018 - Roberto Gualtieri) (głosowanie)
  7.6.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – EGF/2018/001 NL/Financial service activities – Niderlandy (A8-0294/2018 - Ivana Maletić) (głosowanie)
  7.7.Świadczenie audiowizualnych usług medialnych (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert) (głosowanie)
  7.8.Projekt budżetu korygującego nr 5 /2018 r.: Anulowanie rezerwy dotyczącej wsparcia dla Turcji z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej i zwiększenie środków w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i w ramach pomocy humanitarnej na inne pilne działania (A8-0292/2018 - Siegfried Mureşan)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania: Patrz protokól
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Wkład UE do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka (debata)
 13.Wsparcie unijne dla UNRWA po wycofaniu wsparcia finansowego dla UNRWA przez USA (debata)
 14.Sytuacja w Jemenie (debata)
 15.Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych (debata)
 16.Harmonizacja i uproszczenie niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej - Stawki podatku od wartości dodanej (debata)
 17.Wzrost neofaszystowskiej przemocy w Europie (debata)
 18.Pozbawienie prawa do głosowania w UE (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 20.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (912 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4350 kb)
Ostatnia aktualizacja: 7 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności