Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 2 octombrie 2018 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 3.Pregătirea reuniunii Consiliului European din 18-19 octombrie 2018 (dezbatere)
 4.Ședință solemnă - Muntenegru
 5.Reluarea şedinţei
 6.Comunicările Președintelui
 7.Votare
  7.1.Cerere de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos (A8-0291/2018 - Laura Ferrara) (vot)
  7.2.Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (A8-0290/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (vot)
  7.3.Decizia Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a termenelor și condițiilor privind participarea Marocului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (A8-0281/2018 - Aldo Patriciello) (vot)
  7.4.Acordul privind transportul aerian dintre UE şi Canada (A8-0254/2018 - Francisco Assis) (vot)
  7.5.Includerea comunei italiene Campione d’Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii (A8-0284/2018 - Roberto Gualtieri) (vot)
  7.6.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare — EGF/2018/001 NL/Activități de servicii financiare (A8-0294/2018 - Ivana Maletić) (vot)
  7.7.Furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert) (vot)
  7.8.Proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru 2018 - Anularea rezervei legate de sprijinirea Turciei din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), consolidarea Instrumentului european de vecinătate (IEV) și a ajutorului umanitar pentru alte acțiuni urgente (A8-0292/2018 - Siegfried Mureşan)
 8.Explicaţii privind votul: consultaţi procesul-verbal
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 10.Reluarea şedinţei
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 12.Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește drepturile omului (dezbatere)
 13.Sprijinul UE acordat UNRWA ca urmare a retragerii sprijinului financiar al SUA pentru UNRWA (dezbatere)
 14.Situația din Yemen (dezbatere)
 15.Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele comerciale ușoare noi (dezbatere)
 16.Armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată - Cotele taxei pe valoarea adăugată (dezbatere)
 17.Ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa (dezbatere)
 18.Privarea de drepturi de vot în UE (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 20.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (912 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (4350 kb)
Ultima actualizare: 7 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate