Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 2. októbra 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 3.Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 18. – 19. októbra 2018 (rozprava)
 4.Slávnostná schôdza - Čierna Hora
 5.Pokračovanie prerušeného rokovania
 6.Oznámenia predsedníctva
 7.Hlasovanie
  7.1.Žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa (A8-0291/2018 - Laura Ferrara) (hlasovanie)
  7.2.Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajiny, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (A8-0290/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (hlasovanie)
  7.3.Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Marokom: podmienky účasti Maroka na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) (A8-0281/2018 - Aldo Patriciello) (hlasovanie)
  7.4.Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Kanadou (A8-0254/2018 - Francisco Assis) (hlasovanie)
  7.5.Začlenenie talianskej obce Campione d’Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie (A8-0284/2018 - Roberto Gualtieri) (hlasovanie)
  7.6.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: uplatňovanie EGF/2018/001 NL/Finančné služby (A8-0294/2018 - Ivana Maletić) (hlasovanie)
  7.7.Poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert) (hlasovanie)
  7.8.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2018: Zrušenie rezervy súvisiacej s podporou pre Turecko z nástroja predvstupovej pomoci a posilnenie nástroja európskeho susedstva a humanitárnej pomoci pre iné naliehavé akcie (A8-0292/2018 - Siegfried Mureşan)
 8.Vysvetlenia hlasovania: pozri zápisnicu
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Pokračovanie prerušeného rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné korporácie so zreteľom na ľudské práva (rozprava)
 13.Podpora EÚ pre UNRWA po stiahnutí finančnej podpory pre UNRWA zo strany USA (rozprava)
 14.Situácia v Jemene (rozprava)
 15.Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá (rozprava)
 16.Harmonizácia a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme DPH - Sadzby dane z pridanej hodnoty (rozprava)
 17.Rozmach neofašistického násilia v Európe (rozprava)
 18.Zbavovanie občanov EÚ práva voliť (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 20.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (912 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (4350 kb)
Posledná úprava: 7. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia