Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 2 oktober 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 3.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 18–19 oktober (debatt)
 4.Högtidligt möte - Montenegro
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Meddelanden från talmannen
 7.Omröstning
  7.1.Begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet (A8-0291/2018 - Laura Ferrara) (omröstning)
  7.2.Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (A8-0290/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (omröstning)
  7.3.Avtal mellan EU och Marocko om vetenskapligt och tekniskt samarbete: villkor för Marockos deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) (A8-0281/2018 - Aldo Patriciello) (omröstning)
  7.4.Luftfartsavtal EU/Kanada (A8-0254/2018 - Francisco Assis) (omröstning)
  7.5.Inkludering av den italienska kommunen Campione d’Italia och den italienska delen av Luganosjön i unionens tullområde (A8-0284/2018 - Roberto Gualtieri) (omröstning)
  7.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2018/001 NL/Finansiella tjänster (A8-0294/2018 - Ivana Maletić) (omröstning)
  7.7.Tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert) (omröstning)
  7.8.Förslag till ändringsbudget nr 5/2018: Återdragande av reserven för stöd till Turkiet från instrumentet för stöd inför anslutningen och ökning av anslagen till det europeiska grannskapsinstrumentet och anslagen till humanitärt bistånd för ytterligare brådskande åtgärder (A8-0292/2018 - Siegfried Mureşan)
 8.Röstförklaringar: se protokollet
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (debatt)
 13.EU-stöd till UNRWA efter att USA dragit in sitt finansiella stöd till UNRWA (debatt)
 14.Situationen i Jemen (debatt)
 15.Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon (debatt)
 16.Harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet - Mervärdesskattesatser (debatt)
 17.Det ökande nyfascistiska våldet i Europa (debatt)
 18.Förlorad rösträtt i EU (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (912 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (4350 kb)
Senaste uppdatering: 7 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy