Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0293(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0287/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0287/2018

Συζήτηση :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Ψηφοφορία :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 27/03/2019 - 18.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

Συζητήσεις
Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

9.5. Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (ψηφοφορία)
PV
 

- Después de la votación:

 
  
MPphoto
 

  Miriam Dalli, Rapporteur. – Grazzi Chair, ippermettili, l-ewwelnett nixtieq nirringrazzja lix-Shadow Rapporteurs għaliex hija bl-attitudni tagħhom li qegħdin hawnhekk illum, u grazzi lil din il-Kamra li fehmet li din hija liġi fejn verament irridu nkunu ambizzjużi. F’dan ir-rigward, nixtieq għalhekk nitlob il-mandat biex, abbażi tal-Artikolu 59, paragrafu 4, subparagrafu 4, tar-Regoli ta’ Proċedura, inkunu nistgħu nagħtu bidu għan-negozjati interistituzzjonali.

Grazzi

 
  
 

(El Parlamento aprueba la devolución del asunto a la comisión competente con vistas a la celebración de negociaciones interinstitucionales).

 
Τελευταία ενημέρωση: 9 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου