Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2720(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0399/2018

Ingediende teksten :

B8-0399/2018

Debatten :

PV 01/10/2018 - 20
CRE 01/10/2018 - 20

Stemmingen :

PV 03/10/2018 - 9.9
CRE 03/10/2018 - 9.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0374

Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 3 oktober 2018 - Straatsburg Herziene uitgave

10.7. EU-agenda voor landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden (B8-0399/2018)
Video van de redevoeringen
 

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, já bych chtěla vysvětlit, proč jsem podpořila zprávu o agendě Evropské unie pro venkovské, horské a vzdálené oblasti. Tato zpráva se zabývá územím, které je většinové v Evropské unii, 70 až 80 %, ale žije tady v tomto porovnání mnohem méně obyvatel, zhruba 20 %. Přesto, že se tedy jedná o tak velké území, týká se menšího počtu obyvatel. I tak je to území velmi důležité z hlediska zabezpečení potravin, svojí zemědělskou produkcí, z hlediska kvality životního prostředí, z hlediska produkce kyslíku, zadržování vody.

To všechno jsou velmi důležité funkce, které tyto oblasti mají a zaslouží si naši pozornost, naši ochranu. Také lidé, kteří v těchto oblastech žijí, potřebují stejně kvalitní služby. Proto považuji za důležité, aby Evropská unie neoslabovala politiky, které se týkají právě zajištění infrastruktury a kvality služeb v těchto územích, ať už je to společná zemědělská politika a další specifické programy.

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). – Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, селските, планинските и отдалечените райони съставляват 80% от територията на Европейския съюз, като повече от половината от населението на Съюза живее в тях. Същевременно обаче голяма част от тях са лишени от редица услуги, като например социални услуги, качествена физическа или дигитална инфраструктура.

Не е тайна за никого, че населението, особено в планинските региони, е застаряващо поради липсата на перспективи и възможности за икономическо развитие. За това обаче трябва да се търси вина у правителствата на тези държави, които не предприемат необходимите мерки нашите препоръки да достигнат до хората.

В България преди близо две години беше изготвена целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа и Сакар. За съжаление, явно тази стратегия остана в нечие бюро. Затова призовавам в най-кратки срокове българското правителство да предприеме конкретни мерки, насочени към създаването на икономически възможности за развитието на тези български региони. Хората от Смолянско, Странджа–Сакар и Северозападна България са също толкова европейци колкото всички останали в Европа.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL). – Portugal, com a situação dos incêndios vivida recentemente, é o exemplo acabado do fracasso da política de coesão da União Europeia que, objetivamente, promoveu a desertificação do mundo rural com o encerramento de serviços públicos e com uma destruição em massa de milhares de explorações agrícolas e agora, lamentavelmente, a proposta de quadro financeiro plurianual, com menos verbas para a coesão, menos verbas para a Política Agrícola Comum e mais verbas para a Segurança e Defesa mantém as orientações políticas fundamentais da União Europeia, o que irá agravar a anemia social e económica vivida pelas zonas rurais e montanhosas.

Mas, sejamos sérios, pela parte do PCP, o combate às assimetrias regionais vai muito para além da política de coesão. Implica romper com os constrangimentos que decorrem das políticas da União Europeia, ao nível do euro, ao nível do mercado único. Só então será possível implementar em Portugal uma política de desenvolvimento regional equilibrada e ao serviço das populações.

 
  
MPphoto
 

  Dobromir Sośnierz (NI). – Panie Przewodniczący! To sprawozdanie to jest po prostu koncert życzeń. Chcecie dofinansowywać wszystko na koszt podatnika. Nie ma rzeczy, których byście ludziom nie obiecali, ludziom, którzy mieszkają daleko od innych ludzi. Nie wiadomo w imię czego, bo przecież jeśli mieszkanie na jakimś odludnym terenie się nie opłaca, to niech ludzie przeprowadzą się tam, gdzie się to opłaca, a nie siedzą nadal na odludziu, gdzie na koszt podatnika będziecie wysyłać im teraz transport miejski. Dopiero co uchwaliliśmy na tej samej sesji ograniczanie emisji, a teraz będziecie tam puszczać autobusy, żeby zamiast po mieście jeździły po górach i emitowały dwutlenek węgla. Po prostu sami nie wiecie, czego chcecie. Zastanówcie się ludzie, do czego tak naprawdę zmierzacie. Głosowałem przeciwko.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, já jsem tento návrh usnesení podpořil, já se na rozdíl od svého kolegy a předřečníka, pana Sośnierze, domnívám, že je velmi podstatné těm lidem, kteří žijí v těchto oblastech, ukázat naši pomocnou ruku. Já si rozhodně nepřeji, aby 80 % evropské populace do 10 let bydlelo v těch největších aglomeračních centrech. Představuje to velké riziko pro naši budoucnost. Pokud se skutečně sestěhují obyvatelé pouze do aglomerací a jejich prstenců.

My bychom měli investovat i do těchto horských oblastí právě proto, že tato krajina si to zasluhuje, že si to zasluhuje zemědělská výroba, která se tam provádí, a musíme investovat do infrastruktury, to znamená do dopravní obslužnosti toho území, ale i do služeb. Tam musí být dostupné zdravotnické, školské služby, služby sociální péče. Myslím si, že to území, o kterém hovořila kolegyně Šojdrová, je poměrně rozsáhlé a vypustit jej tak, jak naznačoval můj kolega, pan Sośnierz, to si myslím, že skutečně není žádný respekt k těm lidem, kteří tam žijí.

 
  
MPphoto
 

  Jan Zahradil (ECR). – Pane předsedající, já jsem tuto zprávu podpořil, myslím, že je částečnou starostí a zdůrazňuji částečnou starostí Evropské unie také péče o odlehlé, hornaté a zemědělské oblasti.

Na druhou stranu víme, že Evropský rozpočet je omezen, že v budoucnu určitě neporoste, a proto celá tato problematika musí být spojena také s revizí a reformou společné zemědělské politiky, která je doposud založena stále na podpoře produkce. A my ji musíme přetransformovat na podporu všestranného rozvoje právě těchto oblastí, to znamená tak, aby tam se rozvíjela infrastruktura, sítě, rostla kvalita života, také aby byla chráněna příroda, vodní hospodářství. To všechno spolu souvisí, a proto to musí jít ruku v ruce s restrukturalizací rozpočtu a s reformou společné zemědělské politiky. Já doufám, že v této zprávě se vydáváme právě tímto směrem.

 
  
MPphoto
 

  Adam Szejnfeld (PPE). – Panie Przewodniczący! Wiele uwagi poświęcamy w Parlamencie Europejskim, ale nie tylko, polityce miejskiej. I trudno się dziwić – absolutna większość ludzi, zwłaszcza w państwach rozwiniętych, żyje w miastach. Także udział terenów wiejskich czy górskich w PKB w poszczególnych państwach jest minimalny, śladowy. Ale równość, równouprawnienie, zrównoważony rozwój – te wartości wymagają od nas odpowiedniego traktowania terenów wiejskich, górskich, oddalonych oraz ludzi, którzy tam żyją, społeczności lokalnych.

Chciałbym tylko zaznaczyć jedną kwestię, żeby z naszej dyskusji nie wynikało, że nie uwzględniamy potrzeb tych terenów i tych ludzi. Proszę spojrzeć, ile pieniędzy każdego roku i w każdej perspektywie finansowej zabezpieczane jest, czy to w ramach polityki spójności, czy to w ramach wspólnej polityki rolnej, właśnie na te cele, właśnie na te tereny, właśnie na te społeczności.

 
  
MPphoto
 

  El presidente. – Con esto concluimos las explicaciones de voto.

 
Laatst bijgewerkt op: 9 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid