Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 3. oktober 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Retsstatsprincippet i Rumænien (forhandling)
 4.Drøftelse med Jüri Ratas, Estlands premierminister, om Europas fremtid (forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Parlamentets sammensætning
 7.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 8.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 9.Afstemningstid
  9.1.Harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem (A8-0280/2018 - Jeppe Kofod) (afstemning)
  9.2.Moms: anvendelsesperioden for ordningen for omvendt betalingspligt og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig (A8-0283/2018 - Sirpa Pietikäinen) (afstemning)
  9.3.Administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet for så vidt angår indholdet af det elektroniske register (A8-0285/2018 - Ivana Maletić) (afstemning)
  9.4.Medicinsk teknologivurdering (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) (afstemning)
  9.5.Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (afstemning)
  9.6.Satser for merværdiafgiften (A8-0279/2018 - Tibor Szanyi) (afstemning)
  9.7.International Financial Reporting Standards: IFRS 17 Forsikringskontrakter (B8-0442/2018) (afstemning)
  9.8.Distributed ledger-teknologier (DLT) og blockchains: opbygning af tillid via mellemledsafvikling (B8-0397/2018) (afstemning)
  9.9.EU-dagsorden for landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder (B8-0399/2018) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
  10.1.Harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem (A8-0280/2018 - Jeppe Kofod)
  10.2.Medicinsk teknologivurdering (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz)
  10.3.Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner (A8-0287/2018 - Miriam Dalli)
  10.4.Satser for merværdiafgiften (A8-0279/2018 - Tibor Szanyi)
  10.5.International Financial Reporting Standards: IFRS 17 Forsikringskontrakter (B8-0442/2018)
  10.6.Distributed ledger-teknologier (DLT) og blockchains: opbygning af tillid via mellemledsafvikling (B8-0397/2018)
  10.7.EU-dagsorden for landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder (B8-0399/2018)
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 14.Mindsteindkomst for et retfærdigt Europa: en borgerrettighed (debat om et aktuelt spørgsmål)
 15.EU-Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) (forhandling)
 16.Gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation (forhandling)
 17.Fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union (forhandling)
 18.Risici for pengehvidvaskning i banksektoren i EU (forhandling)
 19.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 20.Humanitær nødhjælp i Middelhavsområdet: støtte til lokale og regionale myndigheder (forhandling)
 21.Bekæmpelse af toldsvig og beskyttelse af EU's egne indtægter
 22.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 23.Modtagne dokumenter: se protokollen
 24.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser: se protokollen
 25.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 26.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1009 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (4737 kb)
Seneste opdatering: 9. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik