Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 3. oktoober 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Õigusriigi põhimõtete järgimine Rumeenias (arutelu)
 4.Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Eesti peaministri Jüri Ratasega (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Parlamendi koosseis
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 8.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 9.Hääletused
  9.1.Käibemaksusüsteemi teatavate eeskirjade ühtlustamine ja lihtsustamine (A8-0280/2018 - Jeppe Kofod) (hääletus)
  9.2.Käibemaksusüsteem: pöördmaksustamismehhanismi ja kiirreageerimismehhanismi kohaldamisaeg (A8-0283/2018 - Sirpa Pietikäinen) (hääletus)
  9.3.Halduskoostöö aktsiisimaksude valdkonnas seoses elektroonilise registri sisuga (A8-0285/2018 - Ivana Maletić) (hääletus)
  9.4.Tervisetehnoloogia hindamine (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) (hääletus)
  9.5.Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (hääletus)
  9.6.Käibemaksumäärad (A8-0279/2018 - Tibor Szanyi) (hääletus)
  9.7.Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid: IFRS 17 (kindlustuslepingud) (B8-0442/2018) (hääletus)
  9.8.Hajusraamatu tehnoloogiad ja plokiahelad: usalduse suurendamine vahendajatest loobumise abil (B8-0397/2018) (hääletus)
  9.9.ELi maa-, mägi- ja äärepoolseimate piirkondade tegevuskava (B8-0399/2018) (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
  10.1.Käibemaksusüsteemi teatavate eeskirjade ühtlustamine ja lihtsustamine (A8-0280/2018 - Jeppe Kofod)
  10.2.Tervisetehnoloogia hindamine (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz)
  10.3.Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid (A8-0287/2018 - Miriam Dalli)
  10.4.Käibemaksumäärad (A8-0279/2018 - Tibor Szanyi)
  10.5.Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid: IFRS 17 (kindlustuslepingud) (B8-0442/2018)
  10.6.Hajusraamatu tehnoloogiad ja plokiahelad: usalduse suurendamine vahendajatest loobumise abil (B8-0397/2018)
  10.7.ELi maa-, mägi- ja äärepoolseimate piirkondade tegevuskava (B8-0399/2018)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Istungi jätkamine
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 14.Miinimumsissetulek õiglase Euroopa jaoks: kodanike õigus (temaatiline arutelu)
 15.ELi Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust) (arutelu)
 16.Arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikune tunnustamine (arutelu)
 17.Isikustamata andmete vaba liikumine Euroopa Liidus (arutelu)
 18.Rahapesuriskid ELi pangandussektoris (arutelu)
 19.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 20.Humanitaarkriis Vahemerel ning kohalike ja piirkondlike ametiasutuste toetamine (arutelu)
 21.Tollipettuste vastane võitlus ning ELi omavahendite kaitse
 22.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 23.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 24.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused (vt protokoll)
 25.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 26.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1009 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4737 kb)
Viimane päevakajastamine: 9. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika