Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 3 oktober 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Rättsstatsprincipen i Rumänien (debatt)
 4.Diskussion med Estlands premiärminister Jüri Ratas om EU:s framtid (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 8.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 9.Omröstning
  9.1.Harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet (A8-0280/2018 - Jeppe Kofod) (omröstning)
  9.2.Mervärdesskatt: period för tillämpning av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet och mekanismen för snabba insatser (A8-0283/2018 - Sirpa Pietikäinen) (omröstning)
  9.3.Administrativt samarbete i fråga om punktskatter vad gäller innehållet i elektroniska register (A8-0285/2018 - Ivana Maletić) (omröstning)
  9.4.Utvärdering av medicinsk teknik (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) (omröstning)
  9.5.Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (omröstning)
  9.6.Mervärdesskattesatser (A8-0279/2018 - Tibor Szanyi) (omröstning)
  9.7.Internationella redovisningsstandarder: Försäkringsavtal inom IFRS 17 (B8-0442/2018) (omröstning)
  9.8.Distribuerad databasteknik och blockkedjor: skapa förtroende genom disintermediering (B8-0397/2018) (omröstning)
  9.9.EU-agenda för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden (B8-0399/2018)
 10.Röstförklaringar
  10.1.Harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet (A8-0280/2018 - Jeppe Kofod)
  10.2.Utvärdering av medicinsk teknik (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz)
  10.3.Utsläppsnormer för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon (A8-0287/2018 - Miriam Dalli)
  10.4.Mervärdesskattesatser (A8-0279/2018 - Tibor Szanyi)
  10.5.Internationella redovisningsstandarder: Försäkringsavtal inom IFRS 17 (B8-0442/2018)
  10.6.Distribuerad databasteknik och blockkedjor: skapa förtroende genom disintermediering (B8-0397/2018)
  10.7.EU-agenda för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden (B8-0399/2018)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 14.Minimiinkomst för ett rättvist Europa: en rättighet för medborgarna (debatt om en aktuell fråga)
 15.EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) (debatt)
 16.Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande (debatt)
 17.Fritt flöde av icke-personuppgifter i Europeiska unionen (debatt)
 18.Risker för penningtvätt i banksektorn i EU (debatt)
 19.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 20.Humanitär nödsituation i Medelhavet: stöd till lokala och regionala myndigheter (debatt)
 21.Att bekämpa tullbedrägerier och skydda EU:s egna medel
 22.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 23.Inkomna dokument: se protokollet
 24.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 26.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1009 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (4737 kb)
Senaste uppdatering: 9 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy