Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2858(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000095/2018

Predkladané texty :

O-000095/2018 (B8-0410/2018)

Rozpravy :

PV 04/10/2018 - 12
CRE 04/10/2018 - 12

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 4. októbra 2018 - Štrasburg Revidované vydanie

12. Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die große Anfrage zur schriftlichen Beantwortung mit Aussprache von Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz und Josef Weidenholzer an die Kommission: Tierschutz, Einsatz von Antibiotika und die Auswirkungen der industriellen Masthähnchenzucht auf die Umwelt (O-000095/2018 - B8-0410/2018) (2018/2858(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Pavel Poc, Autor. – Paní předsedající, vážená paní komisařko, současný průmyslový chov brojlerů představuje převažující model zásobování evropského trhu množstvím relativně levného masa. Tzv. profesionální farmy s více než 5 000 brojlery dnes pokrývají 90 % celkové populace brojlerů v Evropě. Celosvětové rozšiřování intenzivního chovu drůbeže není ale jenom otázkou dobrých životních podmínek zvířat, je to otázka lidského zdraví.

Brojleři se typicky chovají po desítkách tisících kusů v jednom prostoru bez přístupu denního světla, bez jakéhokoliv obohacení prostředí, bez jakékoli možnosti uspokojení normálních potřeb těch zvířat. Problémy pohybového aparátu, dermatitidy, deformace, bolest, stres, neschopnost, nemožnost projevit přirozené chování, to jsou jenom příklady problémů, se kterými se ta zvířata během života od transportu až po porážku potýkají. Je skutečně doslova otřesné, co jako obyvatelé vyspělých zemí 21. století tolerujeme jako běžnou hospodářskou praxi. Kdyby veřejnost věděla, jak na tom ta zvířata jsou, tak věřím tomu, že by to maso většina lidí vůbec nebyla ochotna jíst.

Za posledních 80 let se snížila doba života brojlerů na průměrných 49 dní a současně s tím jsme zvýšili jejich jateční hmotnost o 100 %. Dovedete si to vůbec představit? Od vylíhnutí na 2,7 kila za necelé dva měsíce? Jenže tyhle experimenty s přírodou se už výrobcům vymykají z rukou, a to by mělo zajímat i ty, které nezajímají dobré životní podmínky zvířat.

Špatný zdravotní stav brojlerů v průmyslových chovech si totiž vynucuje preventivní používání antibiotik, aby se zabránilo vzniku epidemií a šíření nákaz. Podle statistik se v EU zhruba 70 % všech antibiotik používá právě v zemědělské živočišné výrobě, zejména ve velkochovech, a většina z toho je použita na hromadnou medikaci krmiv nebo napájecí vody. Tento způsob používání antibiotik pak vede ke vzniku rezistentních a multirezistentních patogenních kmenů. Tu rezistenci nyní vykazují některé kmeny bakterií Campylobacter, Salmonella i Escherichia a přibývají další. Pokud tenhle globální problém nezačneme včas řešit, riskujeme potíže s naším vlastním zdravotnictvím. Za běžná antibiotika totiž nemáme žádnou dostatečně efektivní náhradu a ztráta tohoto nástroje by posunula naše zdravotnictví doslova o sto let zpátky. To, že drůbeží velkochovy jsou mimo jiné velkým zdrojem znečištění amoniakem, vypadá vedle problému s antibiotickou rezistencí jako pouhá lapálie.

Jsem přesvědčen, že bychom měli pečlivě vyhodnotit dopady velkovýroby a prosadit udržitelnější způsoby chovu, a v této souvislosti bychom byli rádi, kdyby Komise odpověděla na následující otázky:

Přijme Komise opatření ke zlepšení prosazování směrnice o brojlerech, zejména pokud jde o systematické a důsledné používání ukazatelů orientovaných na zvířata?

Jaká opatření hodlá Komise přijmout, aby podpořila alternativní systémy produkce kuřat – například takové, které volí vhodnější plemena, nižší intenzitu chovu, obohacené životní prostředí, přístup k dennímu světlu atd. – vzhledem k tomu, že takové systémy mohou pomoci snížení emise amoniaku a omezit potřebu nekritického používání antimikrobiálních látek a zlepšit životní podmínky zvířat?

Kdy zveřejní Komise zprávu o socioekonomických dopadech povinných metod označování?

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Frau Bieńkowska, wir sind ganz gespannt auf Ihre Antwort.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Bieńkowska, Member of the Commission. – Madam President, I took this point on behalf of Commissioner Andriukaitis, but I have to tell you that I am personally very interested in the subject too. I am very concerned about animal welfare and so I am happy to be here with you.

The EU is a major global producer, as was said, of broilers. The poultry sector employees over a quarter of a million people in Europe, with 23 000 large broiler farms in Europe. But of course for us the most important thing for now is discussing animal welfare, and bird welfare.

Over the years, there has been good work in this House on that issue, and I thank you very much for this. The European Union has developed a range of legislation, which is leading the world on animal welfare. Our farmers, in each of the 28 Member States, put this legislation into force almost every day. We take animal welfare very seriously and remain fully committed to constant improvement through the life of the directive and other legislation.

We work closely with the Member States to ensure that the legislation is fully enforced. This includes the directive on the protection of broilers, the Broiler Directive. Since coming into force in 2010, the Broiler Directive has provided a legal framework to the Member States, which has considerably improved the management and housing of broilers. This in turn has improved the welfare of the birds.

The Broiler Directive was the first piece of EU legislation to introduce animal—based indicators as a way to monitor the welfare of animals. Current information and research shows that the use of these indicators, such as footpad dermatitis in poultry, has brought about the majority of improvements in farm welfare for chickens. Encouraged by this, we will continue to develop animal—based indicators as a way of continually improving conditions for animals.

We believe that there is still a lot of room for improvement in animal welfare, but the work already carried out by the European Union gives us hope that a lot has also been achieved so far. In 2019, the Commission, together with the Member States and stakeholders, will work to identify further animal—based indicators for broilers. We hope that these new indicators can be used by national authorities and also by the Commission to better target their action and thus improve the implementation of the directive.

Investment in the health and welfare of animals on farms, of course, brings additional benefits. As has just been mentioned, improvements in animal husbandry have reduced the need to use medication on farms, including antibiotics. This is very significant and provides a strong boost to our fight against antimicrobial resistance. Through the marketing standards for poultry meat regulation, we provide incentives and support for animal—welfare—friendly chicken production. We list certain specific terms, which can only be used for poultry meat produced in alternative production systems. These include terms such as ‘extensive indoor’, ‘traditional free range’ and ‘total freedom free range’, which are defined and limited to farms meeting specific criteria. Member States may additionally co—finance investment in animal—welfare—friendly production systems through the Rural Development Programmes. This funding can be used, for example, to upgrade, fit and improve housing where it goes beyond the minimum required standards.

As regards the question of mandatory labelling of poultry meat, the Commission carried out a feasibility study on animal welfare labelling, following extensive stakeholder consultation, and the outcome of this study was included in a report from the Commission to the European Parliament and the Council, adopted at the end of 2009. This study concluded that mandatory animal welfare labelling in respect of minimum EU standards would offer no added value.

Our work to improve animal welfare standards and implementation in the EU continues. In 2019, work will commence on the designation of the EU Reference Centre for Animal Welfare for poultry, rabbits and fur animals. This centre is expected to provide scientific and technical information, through which we will be able to support Member States in the implementation of animal welfare rules.

I look forward to the discussion and your views on this.

 
  
MPphoto
 

  José Inácio Faria, em nome do Grupo PPE. – Senhora Presidente, Senhora Comissária, a 13 de setembro aprovamos o relatório também da colega Karin Kadenbach sobre a proposta da Comissão Europeia para o Plano de Ação europeu “Uma só saúde” contra a resistência aos agentes microbianos. Já na altura tive a oportunidade de aqui dizer o que agora repito: tornou-se inadiável travar a utilização desregrada de antibióticos introduzidos pela intensificação das práticas de criação animal.

Senhora Comissária, ainda que possamos aceitar que os antibióticos têm importância na garantia da segurança alimentar não podemos, no entanto, deixar que a evolução das tecnologias de criação que têm em vista a diminuição dos custos e a obtenção do máximo rendimento na produção animal se faça à custa do futuro da nossa saúde.

A verdade é que a criação de elevada densidade utiliza antibióticos de forma indevida e sistemática na exploração das aves de capoeira, muitas vezes em ambientes insalubres, para evitar a propagação de doenças decorrentes das condições de exiguidade, confinamento e stress em que os animais são mantidos. Estas condições têm ainda a agravante de inibirem o sistema imunitário natural dos animais, mas a utilização de antibióticos como a profilaxia e a metafilaxia em animais produtores de alimentos verá o seu ambicioso fim este ano ainda com a aprovação final do relatório sobre o regulamento relativo à utilização de medicamentos veterinários.

Neste regulamento ficará também bem claro que a doença deve ser evitada não pelo recurso rotineiro a antimicrobianos, mas por boas práticas ou técnicas de higiene de compartimentação e de boa gestão animal.

Entendo que proteger os consumidores e a saúde pública passa por utilizar animais reprodutores saudáveis, de boa qualidade, com diversidade genética adequada e que cresçam naturalmente, passa por assegurar condições de criação que respeitem as necessidades de comportamento das espécies como as interações sociais e as hierarquias e ainda por manter uma densidade animal que não aumente o risco transmissões de doenças.

Senhora Comissária, faço agora a pergunta que está implícita na pergunta oral dos meus colegas: podem os Estados-Membros contar com a aplicação das medidas necessárias para termos no mercado produtos alimentares de qualidade, sem antibióticos desnecessários que evitem o surgimento de resistência antimicrobiana e, termino Sra. Presidente, com a última pergunta: podem os cidadãos europeus consumir carne de aves de capoeira sem preocupações?

 
  
MPphoto
 

  Maria Noichl, im Namen der S&D-Fraktion. – Frau Präsidentin! Liebe Kommissarin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir sprechen heute über intensive Masthähnchenhaltung. Wenn man die Werbung über Hähnchenfleisch sieht, dann ist es die Werbung, die für eine neue Lebensart steht. Da geht es um leichte Küche, da geht es um moderne Küche, kalorienarme Küche. Da geht es auch darum, dass man das Gefühl hat, hier ein ehrliches Produkt zu erwerben. Aber nirgends klaffen die Realität und die Werbung so stark auseinander wie im Hähnchenbereich. Wenn Menschen wüssten, wie dieses angeblich leichte Produkte erzeugt wird, würden sie Abstand davon nehmen. Das heißt, die Werbung, die uns Hähnchenfleisch als leicht und modern in Europa verkauft, hat nichts mit der Realität zu tun.

Ich stelle Ihnen die Frage, Frau Kommissarin: Werden Sie alles in Ihrer Kraft stehende tun, diese beiden Dinge zusammenzuführen? Denn Gedanken, den Menschen im Kopf haben, wenn Sie an Hähnchenfleisch denken, und die Realität? Denn gesund ist Hähnchenfleisch, so wie es erzeugt wird, nicht – weder für die Hähnchen noch für die Menschen.

Das Thema Antibiotika wurde schon mehrfach angesprochen. Gesund, obwohl man es oft in den Zeitschriften liest, kann Hähnchenfleisch so in dieser Produktionsweise nicht sein. Kann es denn leicht sein? Vielleicht ist es leicht, Hähnchenfleisch einzukaufen, aber das Leben der Tiere ist nicht leicht. Das Leben der Tiere ist oft ohne ausreichend Platz, ohne Wasser, ohne Belüftung in einem Ammoniakgestank, in einer Ammoniakwolke, für die Menschen normalerweise eine Gasmaske aufsetzen müssen, weil sie diese Ammoniakwolke nicht wirklich ertragen. Also leicht ist es nicht!

Und das nächste: Ist es ehrlich? Wir stehen in Europa für ehrliche Transparenz, was die Kunden unbedingt im Kaufverhalten unterstützen sollten. Und es ist nicht ehrlich! Wir brauchen dringend eine bessere Kennzeichnung, die deutlich macht, welches Produkt der Einkäufer kauft, wenn er in ein Geschäft geht. Dafür brauchen wir die Kennzeichnung, dafür brauchen wir mehr Ehrlichkeit beim Transport, mehr Ehrlichkeit bei der Schlachtung, mehr Ehrlichkeit bei der Auswahl der Rassen – Zweiwegerassen würde es schon lange geben oder langsamer wachsende Rassen, die ehrlich was mit dem Produkt zu tun hätten.

Sehr geehrte Frau Kommissarin, Sie tragen viel Verantwortung. Und in dem Wort Verantwortung steckt das Wort Antwort. Geben Sie mit Ihrer Kommission Antwort auf diese Fragen! Werden Sie endlich tätig, wenn es um die Hähnchenmast in Europa geht, denn die Hähnchenmast in Europa ist immer noch eine Schmuddelecke. Da müssen wir dringend aufklären.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Pisanie dyrektywy jest chyba łatwiejsze niż egzekwowanie przepisów, chociaż największym problemem wydają się zautomatyzowane, podobne do fabryk, ogromne, kilkunastotysięczne fermy drobiarskie, gdzie trudno nie tylko zachować warunki dobrostanu ptaków, ale przede wszystkim zapewnić zdrowe mięso hodowanych kurczaków.

Najpierw ograniczono chów drobiu w małych stadach podobnych do naturalnego, następnie wyeliminowano chów na ściółce, zastępując go chowem w klatkach jednopoziomowych aż po ośmiopiętrowe w celu uzyskania wysokiej produkcji bez uwzględnienia naturalnych potrzeb ptaków. W tej chwili prawo europejskie dopuszcza limit zagęszczenia 33 kg/m2, niekiedy nawet więcej, co oznacza, że na jednego kurczaka przypada powierzchnia mniejsza niż kartka A4. Dlatego nie tylko trzeba zapewnić mniejszą gęstość obsady, dostęp do światła naturalnego, lepszą jakość powietrza czy zmniejszenie emisji amoniaku. To wszystko powinno zmniejszyć potrzebę zastosowania środków przeciwdrobnoustrojowych.

Najważniejsze jednak byłyby działania zmniejszające negatywny wpływ konsumpcji mięsa drobiowego na zdrowie publiczne z ograniczeniem bioakumulacji substancji takich jak herbicydy, pestycydy i oczywiście antybiotyki. Także chodzi o minimalizację fetoru i hałasu z farm. Brakuje danych o pochodzeniu i standardzie paszy. Czy jest ona genetycznie modyfikowana, czy zawiera pestycydy? Ogromnym zagrożeniem – już tutaj było mówione – jest oczywiście biokumulacja antybiotyków w organizmach kurcząt i ewentualne dostawanie się do wody i ścieków. Brakuje także przepisów dotyczących hałasu i fetoru, co powoduje narażenie okolicznych mieszkańców na wdychanie odorów z narażeniem na choroby układu oddechowego. Nie ma także regulacji odprowadzania fekaliów do wód podziemnych, co skutkuje podwyższoną zawartością azotanów, azotynów, które mają kancerogenny wpływ na przewód pokarmowy.

 
  
MPphoto
 

  Tilly Metz, au nom du groupe Verts/ALE. – Voici trois arguments destinés à montrer pourquoi il faut agir de façon urgente. Premièrement, c'est un élevage tout à fait contraire au bien-être des poulets. En effet, les espaces sont surpeuplés et les poulets ne peuvent ni bouger suffisamment, ni picoter, ni sautiller sur des branches et même pas déployer de façon convenable leurs ailes. Ce traitement entraîne des souffrances énormes. Leurs os deviennent fragiles et leur comportement anormal.

Deuxièmement, il a des conséquences sur la santé des animaux et des êtres humains. La plupart des poulets dans l'Union européenne sont maintenus dans des systèmes d'élevage intensif qui contribuent à de mauvaises conditions de santé et nécessitent un traitement de masse aux antibiotiques pour prévenir ou contenir les épidémies. Cela développe l'émergence de la résistance aux antimicrobiens, qui est une menace pour la santé publique.

Troisièmement, il a des conséquences graves pour l'environnement. Les élevages intensifs sont aussi une source de pollution. Pour n'en nommer qu'une: l'ammoniac. L'ammoniac pollue l'air, l'eau et le sol et, au lieu de subventionner les pratiques plus respectueuses de l'environnement, des animaux et des êtres humains, nous finançons ces pratiques d'exploitation à grande échelle en les subventionnant avec la PAC.

Notre façon de traiter les animaux est un miroir de notre société européenne et je suis sûre que nous ne voulons pas une société où l'élevage industriel et la maltraitance animale continuent à être subventionnés. Nous pouvons changer cela et j'appelle la Commission à agir en ce sens, merci.

 
  
MPphoto
 

  Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie. – Voorzitter, het is vandaag Werelddierendag en het is de eerste keer dat het Europees Parlement debatteert over het welzijn van kuikens in de vleesindustrie. Zo'n kip groeit in minder dan 6 weken van een klein kuikentje tot een kiloknaller van ruim 2 kilo. Ze zakken door hun poten en ze groeien letterlijk dood. In Nederland noemen we deze kip een plofkip. Kuikens deden er 50 jaar geleden nog bijna een half jaar over om tot het gewicht van een volwassen dier te komen en nu slechts 42 dagen. Hun korte leven is een lange lijdensweg. Ze zijn kreupel, ze hebben last van voetzweren, ze hebben enorme gewrichtspijn en hartfalen. Om zoveel mogelijk kuikens te laten overleven wordt enorm veel antibiotica gebruikt en dat alleen maar omdat in de Europese Unie de productie en consumptie dwangmatig moeten groeien, ten koste van de volksgezondheid, ten koste van het milieu en zeker ten koste van de dieren. We moeten hier een einde aan maken door snelgroeiende kippenrassen zo snel mogelijk te verbieden. Daarnaast hebben kippen ruimte, frisse lucht, daglicht en een vrije uitloop nodig zodat ze dagelijks maar zeker ook bij een stalbrand naar buiten kunnen. In de afgelopen 11 jaar heeft de Europese Commissie stilgezeten. Haar rapport waaruit blijkt dat er grote welzijnsproblemen zijn bij de kippen kwam 6 jaar te laat en gaf ook nog eens geen enkele oplossing. Ik reken daarom op de steun van mijn collega's, maar vooral ook op de steun van de Europese Commissie om dit eindelijk aan te pakken en dieren de bescherming te geven die ze verdienen. En voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Evi, a nome del gruppo EFDD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, Commissario, oggi nella Giornata mondiale degli animali, io sono contenta che in plenaria si possa discutere questa interrogazione orale, soprattutto perché puntiamo il faro su quegli animali che troppo spesso vengono dimenticati e che invece meritano tutta la nostra attenzione.

Il problema oggi è grave ed è giusto parlarne perché sono sempre più numerose, infatti, le indagini e le testimonianze che ci danno la misura di quanto gli allevamenti intensivi dei polli da carne siano un business del tutto insostenibile. Gli animali sono alimentati forzosamente e crescono strutturalmente deboli, al solo scopo di produrre carne di bassa qualità venduta a basso prezzo.

Animali tenuti in gran numero in spazi estremamente ridotti in condizioni terrificanti, dove malattie animali e zoonosi si diffondono con facilità estrema. Purtroppo le ricette che l'allevamento industriale utilizza in queste situazioni sono del tutto sbagliate. Agire sui polli per scongiurare l'insorgere di focolai di malattie tramite l'uso preventivo e sistematico di antibiotici non può essere una risposta adeguata, non lo può essere perché non fa altro che aggravare il fenomeno dell'antibiotico resistenza, tanto negli animali, quanto negli esseri umani. Un fenomeno che oggi costituisce l'emergenza più pressante per la salute pubblica in Europa.

Io vorrei sottolineare a questo proposito, come è stato ricordato, che il Parlamento si è espresso con una relazione, a settembre, della collega Kadenbach. Per questo ritengo che il settore debba essere richiamato alle proprie responsabilità e che la trasformazione dell'allevamento sia più che mai necessaria in Unione europea ed in Italia, in particolare. Il mio paese è il secondo per l'uso di antibiotici negli allevamenti, con oltre 1 300 tonnellate all'anno, una cifra impressionante, che tuttavia potrebbe essere drasticamente ridotta se decidessimo finalmente di far prevalere un altro modello di produzione e di consumo di carne, un modello basato sulle buone pratiche di allevamento e sull'applicazione di misure di biosicurezza rigorose.

Ma non solo, per ridurre l'uso dei medicinali e il notevole impatto ambientale dell'allevamento industriale di polli da carne – e l'abbiamo ricordato le emissioni di ammoniaca sono un problema enorme – può giocare un ruolo importante la scelta di abbandonare l'uso delle gabbie. Ed è per questo che io chiedo ai colleghi qui presenti di sottoscrivere l'ICE, l'iniziativa "End the Cage Age", e alla Commissione chiedo di prestare ascolto, di iniziare a mettersi in ascolto di quei tanti cittadini che si stanno già mobilitando a favore di questa grande battaglia di civiltà.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Bilde, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, entassés, blessés à répétition, incapables de se mouvoir ou d’entrapercevoir ne serait-ce qu’un seul instant la lumière du jour, combien sont-ils à travers l’Europe à subir ces conditions d’existence indignes pour remplir nos assiettes des quelque 13 millions de tonnes de viande de volaille produite annuellement en Europe?

Ce quotidien macabre n’est pas l’exception puisque le pourcentage d’élevages de plus de 5 000 têtes détient 93,5 % des poulets dans l’Union européenne. Ces animaux, d’ailleurs eux-mêmes sélectionnés pour leur croissance hors norme, quatre fois plus rapide que celle connue dans les années 50, attestent l’industrialisation extrême de notre production agricole.

Loin d’être l’apanage d’une horde de bobos vegans confite dans son confort matériel, comme il se dit dans les médias, la question du bien-être animal recèle en elle le devenir d’une population mondiale en explosion. En effet, à l’heure où la résistance aux antibiotiques menace de nous précipiter dans une crise sanitaire inédite, qui provoquerait jusqu’à 10 millions de morts par an vers 2050, l’impact sur l’homme de leur utilisation intensive pour pallier les infections qui pullulent dans ces élevages surpeuplés est désormais avéré.

Reste enfin la question éthique, puisque si le traitement réservé aux plus vulnérables témoigne du degré de civilisation d’une société humaine, on ne peut plus ignorer les souffrances abjectes infligées à tant d’êtres sensibles au nom d’un productivisme débridé. On n’a pas deux cœurs: un pour les animaux et un pour les humains, écrivait Alphonse de Lamartine. On a un cœur ou on n’en a pas.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Madam President, there may not be many MEPs here with our good Commissioner Bieńkowska, but we’re pretty unanimous in our approach to this topic – not surprisingly so, because the welfare of Europe’s animals is an extremely important issue and one that is often overlooked. The 2007 Directive lays down minimum standards for the protection of chickens kept for meat production. As always, it is key that enforcement of these directives is consistent across Member States and, up until this point, we have not seen that happen.

Some of the problems we were speaking about today allegedly include the fact that chickens which are bred purely for the purpose of meat are often reared in groups of tens of thousands in terrible conditions, without any possibility of expressing natural behaviours, such as perching, pecking or even experiencing natural sunlight. There are also several knock—on effects to humans from rearing chickens in this way, such as a threat to our health from antibiotics used on chickens. This is simply an issue we can no longer ignore.

Furthermore, it seems the pollution caused by industrial poultry production is ever—increasing and is now seen as a major contributor to ammonia pollution of air, soil and water. I believe the industry is currently taking steps to address some of these issues, but again it is imperative that a comprehensive approach is taken to ensure we tackle these problems in the most efficient way and spread awareness across all Member States of the extent and variety of the problem.

I support Karin Kadenbach and others’ questions to the Commission and wonder what is going to be done to improve the welfare of broiler chickens. Are any steps being taken to address some of the issues? Are broiler chickens going to be afforded a better existence? Are there alternative methods of rearing chickens being looked into that can attempt to improve their quality of life, while also minimising the negative impact it has on humans and on the environment?

Finally, I would say that if we reared cattle and sheep in this way, I think the farms would be closed down overnight. Why do we treat poultry in such a terrible way? It’s not acceptable any longer.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Waitz (Verts/ALE). – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Frau Kommissarin, ich weiß nicht, wer Ihre Rede geschrieben hat, aber Sie haben eingangs gesagt, Europa wäre ein globaler Player, ein globaler Exporteur von Hühnerfleisch. Glauben Sie wirklich, dass es sinnvoll ist, mit Gentechnik-Soja aus Brasilien, das auf Flächen angebaut wurde, wo Urwald abgeholzt wird, eine europäische Produktion aufrechtzuerhalten, damit wir den Weltmarkt mit Hühnerfleisch beliefern? Das Ammoniak bleibt hier, die Grundwasserverseuchung bleibt hier und die Massentierhaltung bleibt hier. Glauben Sie wirklich, dass das ein Zukunftsmodell für die europäische Landwirtschaft ist?

Sie haben mit Jobs argumentiert. Wissen Sie, tausende Betriebe sperren in Europa jedes Jahr zu, weil sie mit der Preisgestaltung der industriellen Landwirtschaft nicht mehr mithalten können. Meinen Sie nicht, dass es eine Menge mehr Jobs ergeben würde, diese Art von Agrarsystem zu beenden und in Zukunft europäische Bäuerinnen und Bauern darin zu unterstützen, eine artgerechte und umweltfreundliche Haltung von Hühnern hier in Europa zu betreiben?

Und wenn Sie denn dieses nicht wollen aufgrund des Tierschutzes, wenn Ihnen das egal ist, wie die Hühner leiden, dann tun Sie es bitte zumindest, um die Gesundheit der Europäerinnen und Europäer zu schützen. 25 000 Tote jedes Jahr aufgrund von multiresistenten Keimen – ich weiß nicht, welches Argument man noch braucht, um diese Art von Landwirtschaftspolitik zu überdenken! Ich bitte Sie, wirken Sie auch auf Ihren Kollegen Hogan ein, hier ein Fördermodell vorzuschlagen, das europäische Bäuerinnen und Bauern bevorzugt und die Förderung der Agrarindustrie beendet.

 
  
MPphoto
 

  Stefan Eck (GUE/NGL). – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! In der Hühnermast werden immer noch riesige Mengen Antibiotika eingesetzt, und man wird auch in Zukunft viel Antibiotika einsetzen müssen, und zwar deshalb, weil die malträtierten Tiere in diesen nur auf den Profit ausgerichteten Fleischfabriken so krankheitsanfällig sind, weil die Haltungsbedingungen erbärmlich sind, sodass sie nur mit Antibiotika ihr Mastende erreichen. Neben Breitbandantibiotika werden verantwortungslos sogar Reserveantibiotika eingesetzt, die in der Humanmedizin als das allerletzte Mittel bei verschiedenen Erkrankungen Verwendung finden, weil es immer mehr Bakterienstämme gibt, die aufgrund der landwirtschaftlichen Praxis gegen Antibiotika resistent geworden sind. Die verwendeten Antibiotika kontaminieren nicht nur das Geflügelfleisch, sondern auch die Exkremente und die Schlachtabfälle, sie kontaminieren unser Trinkwasser und unsere Böden.

Ist Ihnen eigentlich klar, was gerade geschieht, was für ein Unheil angerichtet wird, dass die Kommission mit ihrer Politik die Hühnerbarone hofiert? Sie schaufelt doch damit quasi das Grab für zukünftige Generationen, die an diesen Krankheiten, an multiresistenten Krankheiten sterben werden. Vor zehn Jahren reichte noch die Gabe von drei Antibiotika-Einheiten aus, um eine Lungenentzündung innerhalb von ein paar Tagen zu kurieren, und heute sterben alte Menschen massenhaft in unseren Krankenhäusern an Pneumonia-Bakterien, weil nichts mehr hilft. Das haben Sie, meine Damen und Herren in der Kommission, zu verantworten. Dass die Kommission so zögerlich gehandelt hat und handelt, ist eine Schande, es ist ein abgrundtiefer Skandal. Deshalb sage ich Ihnen: Ich erwarte von der Kommission, dass sie jetzt handelt, sonst handeln die Tierrechtler!

 
  
MPphoto
 

  France Jamet (ENF). – Madame la Présidente, mes chers collègues, s’agissant des poulets de chair et de l’utilisation d’antibiotiques pour favoriser la croissance des animaux, je tiens à rappeler ici, comme je l’ai maintes fois répété en commission INTA, que si leur usage est interdit dans 51 % de nos États membres, il demeure totalement et à 100 % légal et très largement répandu aux États-Unis, au Canada, dans tous les pays du Mercosur, en Australie et en Nouvelle-Zélande – autant de pays concernés par les accords de libre-échange négociés par M. Juncker et sa Commission.

Rendez-vous compte qu’en l’état actuel des choses, on estime que ces pratiques médicamenteuses ne sont pas loin de concurrencer, voire dépasser en volume, les prescriptions médicales destinées aux êtres humains. Il faut d’ores et déjà revenir sur les conditions de ces traités commerciaux, et il est impératif et vital de mettre en place un véritable système de traçabilité et d’étiquetage des produits importés pour le bien-être des animaux, bien sûr, et pour l’information et le choix du consommateur parce qu’il en va aussi de la santé de nos concitoyens.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann (PPE). – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wir greifen hier ein wichtiges Thema auf. Hühnerfleisch erfreut sich ja zunehmender Beliebtheit. Wenn man sich die Daten anschaut: Allein in den letzten zehn Jahren ist die Produktion in Europa von acht Millionen Tonnen auf dreizehn Millionen Tonnen gestiegen. Man könnte ja auch mal darüber diskutieren, ob es wirklich für unsere Ernährung sinnvoll ist, dass wir in Europa zum Beispiel im Jahr mehr Hühnerfleisch essen als wir Äpfel essen. Auch das sollte man vielleicht ein bisschen hinterfragen.

Aber man darf auch nicht alles über einen Kamm scheren. Es gibt in Europa durchaus auch Situationen, wo Hühnerfleisch ordentlich hergestellt wird. Es gibt zum Beispiel in Deutschland die Initiative Tierwohl. Ich war selbst mit dem Landwirtschaftsausschuss vor zwei Jahren in den Niederlanden. Dort hat man Ställe entwickelt gemeinsam mit der Universität von Wageningen, wo sehr wohl auf das Tierwohl geschaut wird.

Aber die Kommission ist nicht imstande – da gebe ich meinen Vorrednern durchaus Recht – die Richtlinie 43/2007 umzusetzen, das heißt, endlich dafür zu sorgen, dass die Regeln, die eigentlich da sind, auch umgesetzt werden. Dann sind halt jene, die es richtig machen, letztendlich die Gelackmeierten, denn wenn sie in Tierwohl investieren, sind sie letztendlich nicht mehr konkurrenzfähig, weil andere halt billiger produzieren. Wir haben das ja auch in der Eierproduktion erlebt. Dort war und ist es genau das Gleiche. Jene, die in bessere Stallungen investiert haben, waren letztendlich am Markt nicht mehr konkurrenzfähig, weil andere in Europa mit alten Ställen weitergearbeitet haben. Es passiert das Gleiche wie bei den Eiern auch. Die Ställe in Europa sind abgebaut worden und hinübergestellt worden in die Ukraine, und die Eier wurden dann importiert, und zwar zollfrei. Auch hier haben wir aufzupassen. Entweder jene, die importieren, haben die gleichen Regeln, oder sonst müssen Schutzzölle auf diese Produkte drauf. Alles andere ist für unsere Bauern nicht akzeptabel.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Ich war heute etwas großzügiger mit den Redezeiten, weil ich keine Wortmeldungen zum Catch-the-eye-Verfahren habe. Deswegen wollte ich Sie nicht alle unterbrechen, zumal – was selten genug ist – eine ziemlich einheitliche Meinung hier im Plenum zu finden ist.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Bieńkowska, Member of the Commission. – Madam President, I would like to thank the honourable Members who took the floor. This is an important topic. Thank you very much for this short discussion on the issue. I will of course pass all of your remarks, concerns and the whole message to Commissioner Andriukaitis, but let me just point to two things.

First, the Commission wants to move things forward and to really work on this subject. We will continue to work on the enforcement of the directive, but at the same time – and that is why your remarks were so valuable – we need to work closer together to reduce the impact of industrial farming as far as possible, both for the welfare of the chickens and for the environment and human health. We will take all of your concerns into consideration.

Let me also tell you, a little bit more personally, that I will do my best in my capacity to get a lot of interest in the Commission on this. This is what I can commit to you.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet während der Oktober-II-Tagung statt.

 
Posledná úprava: 9. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia