Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 4 октомври 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка с правата на човека (внесени предложения за резолюция)
 3.Положението в Йемен (внесени предложения за резолюция)
 4.Пакет от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки (разискване)
 5.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  5.1.Ограничаване на свободата на медиите в Беларус, по-специално случаят с Харта 97
  5.2.ОАЕ и по-специално положението на защитника на правата на човека Ахмед Мансур
  5.3.Масови произволни задържания на уйгури и казахи в Синдзян-Уйгурския автономен регион
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Време за гласуване
  7.1.Ограничаване на свободата на медиите в Беларус, по-специално случаят с Харта 97 (RC-B8-0451/2018, B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018) (гласуване)
  7.2.ОАЕ и по-специално положението на защитника на правата на човека Ахмед Мансур (RC-B8-0456/2018, B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018) (гласуване)
  7.3.Масови произволни задържания на уйгури и казахи в Синдзян-Уйгурския автономен регион (RC-B8-0460/2018, B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018) (гласуване)
  7.4.Пакет от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки (A8-0229/2018 - Carlos Coelho) (гласуване)
  7.5.Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) (A8-0320/2017 - Axel Voss) (гласуване)
  7.6.Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация (A8-0001/2018 - Nathalie Griesbeck) (гласуване)
  7.7.Свободно движение на нелични данни в Европейския съюз (A8-0201/2018 - Anna Maria Corazza Bildt) (гласуване)
  7.8.Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка с правата на човека (B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018) (гласуване)
  7.9.Положението в Йемен (RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018) (гласуване)
  7.10.Борба срещу митническите измами и защита на собствените ресурси на ЕС (B8-0400/2018) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Пакет от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки (A8-0229/2018 - Carlos Coelho)
  8.2.Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) (A8-0320/2017 - Axel Voss)
  8.3.Свободно движение на нелични данни в Европейския съюз (A8-0201/2018 - Anna Maria Corazza Bildt)
  8.4.Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка с правата на човека (B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018)
  8.5.Положението в Йемен (RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (разискване)
 13.Петиции: вж. протокола
 14.Внасяне на документи: вж. протокола
 15.Решения относно някои документи: вж. протокола
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 17.График на следващите заседания: вж. протокола
 18.Закриване на заседанието
 19.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (550 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2532 kb)
Последно осъвременяване: 9 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност