Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 4. lokakuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Jemenin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Julkisia hankintoja koskeva strategiapaketti (keskustelu)
 5.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  5.1.Tiedotusvälineiden vapauden heikentyminen Valko-Venäjällä ja erityisesti Charter97-verkkosivuston tapaus
  5.2.Arabiemiirikunnat ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tilanne
  5.3.Uiguurien ja kazakkien mielivaltaiset joukkovangitsemiset Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Äänestykset
  7.1.Tiedotusvälineiden vapauden heikentyminen Valko-Venäjällä ja erityisesti Charter97-verkkosivuston tapaus (RC-B8-0451/2018, B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018) (äänestys)
  7.2.Arabiemiirikunnat ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tilanne (RC-B8-0456/2018, B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018) (äänestys)
  7.3.Uiguurien ja kazakkien mielivaltaiset joukkovangitsemiset Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella (RC-B8-0460/2018, B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018) (äänestys)
  7.4.Julkisia hankintoja koskeva strategiapaketti (A8-0229/2018 - Carlos Coelho) (äänestys)
  7.5.EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust) (A8-0320/2017 - Axel Voss) (äänestys)
  7.6.Jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen (A8-0001/2018 - Nathalie Griesbeck) (äänestys)
  7.7.Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa (A8-0201/2018 - Anna Maria Corazza Bildt) (äänestys)
  7.8.EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018) (äänestys)
  7.9.Jemenin tilanne (RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018) (äänestys)
  7.10.Tullipetosten torjunta ja EU:n omien varojen suojelu (B8-0400/2018) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
  8.1.Julkisia hankintoja koskeva strategiapaketti (A8-0229/2018 - Carlos Coelho)
  8.2.EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust) (A8-0320/2017 - Axel Voss)
  8.3.Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa (A8-0201/2018 - Anna Maria Corazza Bildt)
  8.4.EU:n osallistuminen monikansallisten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen (B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018)
  8.5.Jemenin tilanne (RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018)
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset (keskustelu)
 13.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 14.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 18.Istunnon päättäminen
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (550 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2532 kb)
Päivitetty viimeksi: 9. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö