Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 4 października 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wkład UE do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka (złożone projekty rezolucji)
 3.Sytuacja w Jemenie (złożone projekty rezolucji)
 4.Pakiet dotyczący strategii udzielania zamówień publicznych (debata)
 5.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  5.1.Pogorszenie się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97
  5.2.Zjednoczone Emiraty Arabskie, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora
  5.3.Masowe arbitralne zatrzymania Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Głosowanie
  7.1.Pogorszenie się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97 (RC-B8-0451/2018, B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018) (głosowanie)
  7.2.Zjednoczone Emiraty Arabskie, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora (RC-B8-0456/2018, B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018) (głosowanie)
  7.3.Masowe arbitralne zatrzymania Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (RC-B8-0460/2018, B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018) (głosowanie)
  7.4.Pakiet dotyczący strategii udzielania zamówień publicznych (A8-0229/2018 - Carlos Coelho) (głosowanie)
  7.5.Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) (A8-0320/2017 - Axel Voss) (głosowanie)
  7.6.Wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty (A8-0001/2018 - Nathalie Griesbeck) (głosowanie)
  7.7.Swobodny przepływ danych nieosobowych w Unii Europejskiej (A8-0201/2018 - Anna Maria Corazza Bildt) (głosowanie)
  7.8.Wkład UE do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka (B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018) (głosowanie)
  7.9.Sytuacja w Jemenie (RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018) (głosowanie)
  7.10.Zwalczanie oszustw celnych i ochrona zasobów własnych UE (B8-0400/2018) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Pakiet dotyczący strategii udzielania zamówień publicznych (A8-0229/2018 - Carlos Coelho)
  8.2.Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) (A8-0320/2017 - Axel Voss)
  8.3.Swobodny przepływ danych nieosobowych w Unii Europejskiej (A8-0201/2018 - Anna Maria Corazza Bildt)
  8.4.Wkład UE do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka (B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018)
  8.5.Sytuacja w Jemenie (RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (debata)
 13.Petycje: patrz protokół
 14.Składanie dokumentów: patrz protokół
 15.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: Patrz protokól
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 17.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 18.Zamknięcie posiedzenia
 19.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (550 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2532 kb)
Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności