Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 4. októbra 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné korporácie so zreteľom na ľudské práva (predložené návrhy uznesení)
 3.Situácia v Jemene (predložené návrhy uznesení)
 4.Balík opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania (rozprava)
 5.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  5.1.Zhoršovanie slobody médií v Bielorusku, konkrétne prípad Charty 97
  5.2.Spojené arabské emiráty, najmä situácia obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra
  5.3.Hromadné svojvoľné zatýkanie Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang
 6.Pokračovanie prerušeného rokovania
 7.Hlasovanie
  7.1.Zhoršovanie slobody médií v Bielorusku, konkrétne prípad Charty 97 (RC-B8-0451/2018, B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018) (hlasovanie)
  7.2.Spojené arabské emiráty, najmä situácia obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra (RC-B8-0456/2018, B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018) (hlasovanie)
  7.3.Hromadné svojvoľné zatýkanie Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang (RC-B8-0460/2018, B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018) (hlasovanie)
  7.4.Balík opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania (A8-0229/2018 - Carlos Coelho) (hlasovanie)
  7.5.Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) (A8-0320/2017 - Axel Voss) (hlasovanie)
  7.6.Vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu (A8-0001/2018 - Nathalie Griesbeck) (hlasovanie)
  7.7.Voľný pohyb iných ako osobných údajov v Európskej únii (A8-0201/2018 - Anna Maria Corazza Bildt) (hlasovanie)
  7.8.Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné korporácie so zreteľom na ľudské práva (B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018) (hlasovanie)
  7.9.Situácia v Jemene (RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018) (hlasovanie)
  7.10.Boj proti colným podvodom a ochrana vlastných zdrojov EÚ (B8-0400/2018) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Balík opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania (A8-0229/2018 - Carlos Coelho)
  8.2.Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) (A8-0320/2017 - Axel Voss)
  8.3.Voľný pohyb iných ako osobných údajov v Európskej únii (A8-0201/2018 - Anna Maria Corazza Bildt)
  8.4.Príspevok EÚ k záväznému nástroju OSN pre nadnárodné korporácie so zreteľom na ľudské práva (B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018)
  8.5.Situácia v Jemene (RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Pokračovanie prerušeného rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov (rozprava)
 13.Petície: pozri zápisnicu
 14.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov: pozri zápisnicu
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 18.Skončenie rokovania
 19.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (550 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2532 kb)
Posledná úprava: 9. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia