Vissza az Europarl portálra

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (kiválasztva)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Ez a dokumentum nem elérhető az Ön által választott nyelven. Válasszon másik nyelvet a felsoroltak közül.

 Index 
 Teljes szöveg 
Rozpravy
Pondelok, 22. októbra 2018 - Štrasburg Revidované vydanie

Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne (stručná prezentácia)
MPphoto
 
 

  Monika Beňová (S&D), písomne. – Dôraz pri vytváraní týchto politík by mal byť kladený predovšetkým na solidaritu a odstraňovanie sociálnych a majetkových nerovností v spoločnosti. Hospodársku situáciu a zamestnanosť možno v súčasnom období vo väčšine krajín eurozóny hodnotiť pozitívne. Napriek tomu však mnohé výzvy a nerovnosti v tejto oblasti pretrvávajú. Tie sa napríklad týkajú rozdielov v mzdovom ohodnotení žien a mužov, výrazne rozdielnej mzdy za rovnakú prácu v jednotlivých členských štátoch, či nezamestnanosti mladých. Vyžaduje si to preto konkrétne riešenia, ktoré vzhľadom na neochotu podeliť sa o svoje kompetencie v sociálnej oblasti zostávajú v rukách predstaviteľov národných štátov. Samotná, relatívne nízka miera nezamestnanosti, ktorej sme dnes svedkami, je tak dôležitá, no nemôže byť želaným výsledným cieľom. Je potrebné viac sa sústrediť na tvorbu udržateľných a kvalitných pracovných miest za primerané ohodnotenie či zabezpečiť plnohodnotné uplatnenie pre mnohé znevýhodnené skupiny vrátane hendikepovaných spoluobčanov. V rámci regulácie by tiež predovšetkým nadnárodné spoločnosti pôsobiace v Európskej únii mali byť motivované podieľať sa na rýchlejšom približovaní úrovne miezd naprieč členskými štátmi. Ich investície sú totiž obyčajne sprevádzané rozsiahlymi vládnymi stimulmi. Princíp rovnakej mzdy za rovnakú prácu by mal byť ich podmienkou.

 
Utolsó frissítés: 2018. december 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat