Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 22. oktoober 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 6.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 7.Puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 9.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 11.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 12.Tööplaan
 13.2018. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 24) Katowices (Poola) - Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 14. istungjärk (COP 14) (arutelu)
 14.Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod (arutelu)
 15.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 16.Olmevee kvaliteet (arutelu)
 17.Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine (arutelu)
 18.Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika (lühiettekanne)
 19.Töötajate finantsosaluse roll töökohtade loomisel ja töötute taasaktiveerimisel (lühiettekanne)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 22.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (548 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2823 kb)
Viimane päevakajastamine: 12. detsember 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika