Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 22. lokakuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 7.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 9.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 11.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 24) - Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 14. kokous (COP 14) (keskustelu)
 14.Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat (keskustelu)
 15.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 16.Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu (keskustelu)
 17.Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen (keskustelu)
 18.Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka (lyhyt esittely)
 19.Työntekijän taloudellisen osallistumisen rooli työpaikkojen luomisessa ja työttömien aktivoimisessa (lyhyt esittely)
 20.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 21.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 22.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (548 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2823 kb)
Päivitetty viimeksi: 12. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö