Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Pirmdiena, 2018. gada 22. oktobris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 5.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 6.Pilnvaru pārbaude (sk. protokolu)
 7.Pieprasījums atcelt imunitāti (sk. protokolu)
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 9.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 10.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 11.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 12.Darba kārtība
 13.ANO 2018. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 24) Katovicē (Polija) - Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 14. sanāksme (COP14) (debates)
 14.Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas (debates)
 15.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants) (sk. protokolu)
 16.Dzeramā ūdens kvalitāte (debates)
 17.Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana (debates)
 18.Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes (īss izklāsts)
 19.Darba ņēmēju finansiālās līdzdalības loma darbvietu radīšanā un bezdarbnieku aktivitātes atjaunošanā (īss izklāsts)
 20.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 21.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 22.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (548 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (2823 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika